МВФ препоръча увеличаване на доходите на българите
От фонда предупреждават, че демографската ситуация може да доведе до рискове пред фискалната система в дългосрочен план
Публикувана: 22 Feb 2018 | 16:44

България трябва да работи за по-ускорено повишаване на доходите. Това е заключението на Изпълнителния борд на Международния валутен фонд. От фонда предупреждават, че демографската ситуация може да доведе до рискове пред фискалната система в дългосрочен план, съобщава БНР, цитирано от burgasnovinite.

 

Доходите в България са на половина спрямо средноевропейските, отчитат от Международния валутен фонд. В дългосрочен план се очаква забавяне на икономиката, която е близо до потенциала си. Всичко това съчетано с демографските тенденции - като застаряването на населението, може да подложи на натиск бюджета, смятат от институцията. 

 

От фонда препоръчват повече инвестиции в здравеопазване и образование и подчертават, че често уменията на хората в трудоспособна възраст не отговарят на нуждите на пазара на труда.

 

Необходими са още усилия в сферата на правосъдието и борбата с корупцията, допълват от фонда.

 

Растежът се очаква да се забави до 2 процента в средносрочен план, което отразява ограничения капацитет и неблагоприятни демографски данни. Държавният дълг е нисък, но условните задължения и дългосрочният фискален натиск, свързан с демографските предизвикателства, могат да създадат фискални рискове в дългосрочен план.

 

Напредъкът на реформата в управлението и подобряването на ефикасността на публичните институции на всички равнища остават ключови за повишаване на потенциала за растеж и ограничаване на фискалните рискове. 

 

Приоритетите за реформа включват подобряване на публичната инфраструктура, повишаване на качеството и достъпа до образование и здравеопазване, справяне с несъответствията в уменията на пазара на труда и укрепване на управлението и надзора на държавните предприятия. 

 

Банковата система е устойчива, но необслужваните кредити остават значително над средното за ЕС и две от банките, идентифицирани от прегледа на качеството на активите и стрес теста, все още изискват  по-големи капиталови буфери. 

Коментари ( 0 )