Приеха на първо четене промени в Закона за забрана на химическото оръжие
Публикувана: 17 Jul 2019 | 11:36

Парламентът одобри на първо четене промени в Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, които са внесени от Министерския съвет, пише Дарик.


Въвежда се изискването за полагане на печат върху заявленията и декларациите, които се подават в Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката. Предлаганите поправки не водят до създаване на нови регулаторни режими.


С тях се цели по-голяма яснота при прилагането на административнонаказателните разпоредби. Ще се осигури и прозрачност в извършвания от държавата контрол върху дейностите с химически вещества и техните прекурсори, попадащи в обхвата на Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие, както и за неговото унищожаване, става ясно от мотивите за промените.

 

Румен Гечев от БСП подчерта от трибуната, че левицата подкрепя опита на Министерството на икономиката да повиши контрола в тази система, но настоява за корекции. Те са свързани с намаляване на "ножицата" между минималната и максималната глоба за нарушения по закона, която е от 1000 до 10 000 лв. Аргументът е, че голямата разлика е предпоставка за корупция.

Коментари ( 0 )