България ще се присъедини към Рамкова конвенция на етиката в туризма
Към момента Глобалният кодекс на етика в туризма е приет от 61 от страните членки на COT
Публикувана: 13 Sep 2017 | 17:02
Снимка: Ели Маринова

Министерският съвет одобри проект на Рамкова конвенция на етиката в туризма и проект на Факултативен протокол към нея на Световната организация по туризъм (COT). Това са първите задължителни документи, които организацията някога е съставяла. Съдържанието на Конвенцията е изцяло базирано на Глобалния кодекс на етика в туризма и цели да утвърди ценностите в отрасъла.

 

Рамковата конвенция на етиката в туризма на COT ще налага изпълнението на принципите, заложени в Глобалния кодекс, което досега е било пожелателно. Към момента Глобалният кодекс на етика в туризма е приет от 61 от страните членки на COT. Факултативният протокол, допълващ Рамковата конвенция, създава механизъм за разрешаване на евентуални спорове, възникнали при прилагането на Конвенцията.

 

Приемането на Рамковата конвенция на етиката в туризма и на Факултативния протокол към нея е предвидено да стане в рамките на 22-ата сесия на Генералната асамблея на COT, която се провежда в гр. Чънду, Китай, в периода 11-16 септември 2017 г.

Коментари ( 0 )