Качват в Търговския регистър собствениците на офшорки
За целта ще се изготви ново приложение
Публикувана: 10 Sep 2018 | 13:04

Реалните собственици на офшорки, които имат фирми у нас, също ще бъдат декларирани пред Търговския регистър. Промяната е залегнала в Закона за мерките срещу изпирането на пари, а от правосъдното министерство предлагат да бъде променена и Наредбата за Търговския регистър, за да се създадат бланки за новите данни.

 

В предложението на Министерство на правосъдието (МП) е записано, че с промяна на закона е било предвидено в Търговския регистър да се вписват физическите лица, които са действителни собственици на фирми, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

 

Същото изискване важи и за физически, юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху търговските дружества у нас, пише "Монитор".

 

За целта ще се изготви ново приложение No Б7, чрез което тези данни да бъдат предоставени за публикуване в Търговския регистър. В докладната на правосъдното ведомство се отбелязва, че новите документи няма да доведат до допълнителни разходи за държавния бюджет.

 

Разходите за осъществяване на промени в образците на приложенията и в полетата на електронната база данни ще са в рамките на утвърдения бюджет на Агенцията по вписванията.

 

Коментари ( 0 )