Енерго

Още новини от Енерго

Спирането се налага поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка

Вижте къде ще бъде спряно електрозахранването

публикувана: 16.05.2018 | 7:49

Спирането се налага поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия

Спирането на електрозахранването се налага поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията

Вижте къде ще бъде спряно електрозахранването

Вижте къде ще бъде спряно електрозахранването

Спирането на електрозахранването се налага поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията

публикувана: 19.04.2018 | 7:17

Спирането на електрозахранването се налага поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията

Спирането на електрозахранването се налага поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията

Спирането се налага поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията

Още новини