Първа информационна среща с регионалните заинтересовани страни в рамките на проекта „Устойчивост на системата земя - море за стратегии за екотуризъм“
Публикувана: 16 Jun 2017 | 8:30

На 12.06.2017 г. в Областна администрация – Варна, бе проведена първата среща на заинтересованите страни в рамките на проекта „Устойчивост на системата земя - море за стратегии за екотуризъм“. Събитието откри г-н Илиян Карагъозов, заместник областен управител на област Варна, който приветства всички участници. В събитието взеха участие представители на местната власт, представители на туристическия и неправителствения сектор, представители на Басейнова дирекция и Природен парк „Златни пясъци“, представители на научни и образователни институти, представители на бизнес сектора, както и други заинтересовани страни. Срещата продължи с представяне на основна цел, дейности, очаквани резултати от проекта, като бе организирана и дискусия за възможностите за сътрудничество с местната общност. Работата със заинтересованите страни продължава с идентифицирането на техните основни потребности и най-горещите теми за "устойчивото развитие" на територията на Варненския регион (особено по отношение на устойчивото развитие на туризма).

 

Проектът се реализира чрез Програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

 

 

„LAND – SEA“ е проект за междурегионално сътрудничество, който има за цел подобряване на регионалните политики за устойчиво управление на крайбрежните зони, опазване на техните екосистеми и биоразнообразието им, на природното и културното наследство. Насочен е и към социално-икономическото развитие на региона чрез изпълнение на стратегии за развитие на екотуризма.

 

Впечатляващи са партньорите по проекта – Басейнова дирекция за управление на речните басейни на реките Лири – Гариляно и Волтурно (район на речните басейни в Южните Апенини) - Италия – координатор на проекта, свободен и ханзейски град Хамбург, Германия, Агенцията за градска екология на Барселона - Испания, автономното правителство на Каталония – Испания, регион Молизе – Италия.

 

Областна администрация – Варна, ще обмени опит с партньорите по теми, свързани с развитието и популяризирането на устойчив и отговорен екотуризъм, с опазването, възстановяването и устойчивото управление на крайбрежните морски зони. Междурегионалното сътрудничество ще даде идеи за въвеждане на най-добри практики. Споделянето на знания и опит ще допринесат за повишаването на местния капацитет за устойчиво управление на крайбрежната екосистема.

 

 

Крайният резултат от изпълнението на дейностите по проекта ще бъде разработването на регионален план за действие за управление на крайбрежието и устойчиво развитие на екотуризма, както и ще се разработят методология и ще се дадат препоръки за подобряване на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020” като политически инструмент, който предвижда съхраняването, опазването, популяризирането и развитието на природното и културното наследство с национално и международно значение.

 

Черно море

Коментари ( 0 )