Икономика

Още новини от Икономика

Форум демонстрира успешните местни практики в областта на корпоративната социална отговорност

Ректорът на Икономическия университет проф.д-р Евгени Станимиров откри срещата „Часът на КСО специалиста“

Предстои създаването на регистър на търговците на плодове и зеленчуци, като целта е пълна проследяемост и регулация на вноса

Общото събрание на дружеството взе решение за разпределяне на дивидент по 21,35 лева на акция преди облагане

Морски врани и лястовици първи увиснаха на кукичките

Ако натискът им обаче е твърде болезнен, светът може да се огледа за алтернативи

Индигативният бюджет за проекта е 25 млн. лв., през 2020-2021 г. ще се търси финансиране

Още новини