Заличават още 18 фирми от регистъра на туроператорите
За период от две години заличеното дружество няма право да заявява регистриране за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност
Публикувана: 6 Feb 2018 | 10:32

Министерството на туризма заличава от Националния туристически регистър още 18 дружества, регистрирани като туроператори и туристически агенти. Това става със заповед на министъра на туризма Николина Ангелкова по мотивирано предложение на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА), съобщават от министерството.

 

Причината е, че удостоверенията за дейност, които министерството издава, не са получени в оригинал в двумесечен срок от уведомяването на заявителите, каквото е изискването според Закона за туризма. Ако удостоверението не е получено, съответно дружеството няма право да извършва туроператорска и/или турагентска дейност.

 

Със заличаването на регистрацията се преустановява и действието на удостоверението. Определен е период от две години, през който заличеното лице няма право да заявява регистриране за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност, считано от датата на издаване на настоящата заповед.

 

Заличените дружества няма да бъдат премахнати от регистъра, но ще бъде отразена заповедта за заличаването им. Така потребителите ще получават информация дали туроператорът и турагентът са коректни и извършват дейност, спазвайки Закона за туризма.

 

В началото на месеца Министерството на туризма започна процедура по прекратяване на регистрацията и заличаване от Националния туристически регистър на общо 118 дружества, регистрирани като туроператори.

 

Причините за заличаването бяха непредставена задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“, което е изрично условие за извършване на туроператорска дейност, или това, че дружеството не е получило удостоверението си за регистрация в регламентирания срок в Закона за туризма.

 

През миналата година общо издадените заповеди за прекратяване на дейността по искане на туроператора са 7, от тях 6 са постъпили само през декември.

 

През 2016 г. двама туроператори са прекратили дейността си, като по тяхно искане са издадени заповеди за прекратяване на регистрацията им като туроператори.

 

Общо регистрираните туроператори и туристически агенции в Националния туристически регистър са 3 311.

 

Investor.bg

 

Четете още:   

Коментари ( 0 )