На челните позиции сме по рециклиране на оловно-акумулаторни батерии в ЕС
Според министъра на околната среда и водите страната ни изпълнява успешно всичките цели, поставени от ЕС, за събиране и рециклиране на отпадъците
Публикувана: 16 Nov 2018 | 16:36

България заема едно от първите места в Европейския съюз (ЕС) по ефективност на рециклирането на оловно-акумулаторни батерии, заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов по време на парламентарния контрол днес.

 

Димов се позовава на данни от 2016 г., тъй като това е последната година, за която може да се прави сравнение между страната и останалите членки на ЕС.

 

 

За 2016 г. България е постигнала 48,5% при събирането на портативни батерии при цел 40 на сто.

 

Този резултат е с почти 2% по-висок от средния за ЕС, коментира министърът.

 

Той отбеляза, че средната постигната степен на рециклиране на оловото, което се съдържа в оловно-киселинните негодни за употреба батерии и акумулатори, е 65% за всички инсталации. В същото време е постигната степен на рециклиране от 98% на материалите, съдържащи се в оловно-киселинните акумулатори при заложена цел от 65 процента.

 

По отношение на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, България изпълнява успешно всичките си цели по събиране и рециклиране, а за някои категории традиционно надхвърля средните за ЕС резултати, каза още министърът.

 

Димов посочи, че за 2016 г. страната е събрала 7,9 кг на човек излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита при средно 7,8 кг за ЕС.

 

При оползотворяването на информационно и телекомуникационно оборудване сме постигнали почти 95% при средно 89% за ЕС, каза още Димов.

 

При потребителското оборудване са постигнати 98,6%, което е със седем процента повече от средното за ЕС.

 

Най-висок е резултатът при категориите, свързани с медицинско оборудване, където България е постигнала 99,3%, при средно 88% за ЕС, каза министърът.

 

През 2016 г. България рециклира общо 63,8 на сто от пуснатите на пазара опаковки при цел в директивата - 55 процента, допълни министърът. В страната се рециклират 52,6% пластмасови отпадъци при средно за ЕС 44,3 процента.

 

Едва три държави в ЕС имат по-добри резултати по този показател, посочи той.

 

При хартията се рециклира 80,1% при цел по директивата 60 на сто. Средния резултат за ЕС е 83,3 на сто, което е напълно съизмерим с българските резултати, коментира Димов.

 

Страната ни рециклира 70% стъклени опаковки при 75% средно за ЕС.

 

При излезлите от употреба моторни превозни средства за 2016 г. постигнатото ниво на повторна употреба и рециклиране е 95%, при цел - 85 на сто.

 

Investor.bg

Още от: Икономика

Коментари ( 0 )