Общински и държавни дружества дължат милиони на Енергото
Проведени са срещи с КЕВР, Министерството на енергетиката, МРРБ и други институции
Публикувана: 4 Dec 2018 | 17:25

Общински и държавни дружества от водоснабдителния сектор са сред най-големите длъжници на варненското Енерго. Незаплатени суми за милиони левове за използвана електроенергия сериозно затрудняват оперативната работа на електроснабдителното и електроразпределителното дружество.

 

В търсене на решение по проблема членове на Управителния съвет на компанията инициираха поредица от срещи с представители на КЕВР, Министерството на енергетиката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и други институции. Представителите на Енергото предоставиха подробна информация и потърсиха съдействие и подкрепа за предотвратяване на рисковете, свързани с доставката на електроенергия, които са следствие от натрупаните и незаплатени задължения на нередовните длъжници.

 

Независимо от положените усилия до момента, преговорите между компанията и ВиК операторите за намиране на решение не дават реален резултат. Натрупаните дългове сериозно затрудняват оперативната работа и ощетяват изрядните клиенти на компанията, които си плащат тока редовно. Неразплатените суми за доставена електроенергия лишават от възможност електроразпределителното дружество да извършва необходимите инвестиции за подобряване качеството на доставката на енергия и обслужване на клиентите. Заради забавените и нередовни плащания от страна на големите длъжници Енергото търпи финансови загуби, които не са отразени в цените за разпределение и доставка на електроенергия.

 

Доставчикът разчита на съдействие, разбиране и открит диалог с всички заинтересовани страни за съвместно и справедливо разрешаване на критичната ситуация и възстановяване на нормалните разплащания за доставена и използвана електроенергия от ВиК операторите.

Още от: Икономика

Коментари ( 0 )