Настъпва ерата на технологична промяна в световното корабоплаване
Особено внимание ще се отдели и на киберсигурността
Публикувана: 7 Feb 2019 | 10:36

Морският транспорт е гръбнакът на международната търговия и глобалната икономика. Около 80% от световната търговия по обем и над 70% от световната търговия по стойност се извършват по море и се обработват от пристанища по света. Макар че перспективите за бъдещото развитие на морска търговия са обнадеждаващи, съществуват и рискове, свързани с повишаването на вътрешните пазари и увеличаването на протекционизма на търговията.

 

Непосредствена загриженост предизвикват търговските напрежения между Китай и САЩ, двете най-големи икономики в света, както и тези между Канада, Мексико, САЩ и Европейския съюз. Съединените щати и Китай са въвлечени в търговска война, тъй като всяка страна продължава да оспорва тарифите за стоки, които се търгуват между тях. Тарифите на САЩ върху китайските стоки значително разклатиха динамиката в корабоплаването. Няколко списъка на стоки са засегнати от допълнителни тарифи и конфликтът все още не е напълно разрешен. До 1 март 2019 г., без никаква нова сделка продължаващият конфликт може да накара много спедитори да направят големи промени в своите вериги за доставки.

 

Ескалиращите търговски търкания могат да доведат до търговска война, която би могла да провали възстановяването, да промени глобалните морски търговски модели и да намали добрите перспективи. Други фактори, водещи до несигурност, включват продължаващия глобален енергиен преход и структурните  промени в икономики като Китай. Цифровизацията, електронната търговия и инициативата Belt and Road*, чието точно въздействие все още не е напълно изяснено, са основните жалони, които ще насочат моделите на развитие на световната верига за корабоплаването. 

 

Най-важните тенденции, които ще характеризират морската индустрия през следващата година, са увеличаване на разходите за информационни технологии  (ИТ), по-голямо сътрудничество между организациите и разширяване  на базите от данни, търговски войни, интелигентни контейнери, повишаване на производителността  на превозите, усъвършенстване на автоматизацията, подобрено управление на капацитета на превозвачите, стимулиране на киберсигурността и екологичната  ефективност.

 

Основните области за увеличаване на разходите за ИТ технологии включват:

• автоматика

• бизнес разузнаван;

• системи за планиране и управление

• анализ на големи бази от данни

• SaaS приложения и облачни услуги

 

Според специалистите  ефективността на транспортната дейност  ще се подобри с поне 50%, ако те могат да споделят оперативната си информация в реално време. Така през следващите пет години се очаква   информираността  и сътрудничеството в реално време между корабните линии и терминали да се подобри с повече от 70%. Въпреки опасенията от засилването на търговския протекционизъм и въвеждането на новите тарифи, се очаква повишаване  на рентабилността през следващата година при продължаваща стабилизация на услугите при намалени загуби.

 

Глобалната морска търговия  се развива добре на фона на глобалното икономическо възстановяване през 2017 г. Конференцията на ООН за търговия и развитие UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) представи годишен доклад, който е посветен на проучването на ситуацията в областта на морския транспорт за 2018 г.

 

Според проучването глобалната морска търговия е нараснала с 4%, което е най-бързият растеж през последните пет години. Общият обем на производството достигна 10,7 милиарда тона, което е увеличение от 411 милиона тона в сравнение с миналата година, от които почти половината се дължи на транспорта на насипни товари.

 

Световният пазар на контейнерния трафик се е увеличил с 6,4% след историческия  спад  от предходните две години. Обемът на сухите товари се е увеличил с 4% в сравнение с ръст от 1,7% през 2016 г., докато нарастването на доставките на суров петрол се забави до 2,4%. Намаляването на доставките от износителите от ОПЕК бе компенсирано от увеличаването на търговските потоци от Атлантическия басейн и движението на стоки на изток към Азия. Тази нова тенденция промени структурата на търговията със суров петрол, която стана по-малко концентрирана върху конвенционалните доставчици от Западна Азия.

 

Експертите от UNCTAD декларират положителни перспективи за растеж на  морската търговия. През 2018 г. обемът на проектите на UNCTAD се е увеличил с 4%, което е еквивалентно на процента през 2017 г. В съответствие с продължаващите благоприятни тенденции в световната икономика UNCTAD прогнозира годишен ръст от 3,8% за периода 2018 – 2023 г. Обемите във всички сегменти нарастват, а контейнерните и сухите товари се очаква да регистрират най-бърз растеж поради обема на танкерите. Докладът също така отбелязва, че засилването на корабоплаването, технологичния напредък и политиките в областта на изменението на климата са ключови фактори в променящия се пазар на морската търговия в световен мащаб.

 

Новата 2019 г. може да бъде годината за по-широко използване на т.нар. интелигентни контейнери. MAERSK (най-голямата компания за превоз на контейнери в света, известна с надеждни, гъвкави и екологично ефективни услуги) обяви инвестиции в евтини устройства за проследяване за еднократна употреба, заедно с инициативи за поставяне на сензори в целия си парк от хладилни контейнери.

 

Морската компания за превозване на контейнери MSC ще оборудва също така 50 000 контейнера за сухи товари с технология за интелигентни контейнери. Освен това  мрежата   на глобалния морски транспорт CargoSmart обединява усилията на повече от 40 на брой  океански превозвача. За да се увеличи видимостта на веригата за доставки, операторите на терминали инициират консорциум Blockchein***. Технологията Blockchain позволява дигиталната информация да се разпространява, но да не се копира от няколко потребители на платформа. Може да се каже, че е форма на виртуалната книга, която записва почти всичко, което има стойност, ако е програмирано да го направи.

 

Технологията също има потенциал за използване в корабоплавателната индустрия. Blockchain може да се използва за подобряване на световната търговия и дигитализиране на веригата за доставки чрез поддържане на прозрачна книга, където множество компании могат да видят записите на транзакциите и по този начин да работят за тяхното подобряване.

 

Очаква се технологията Blockchain да замени вече използваната система на корабната индустрия на сметките и транзакционните документи. Вместо това той ще действа като сигурен онлайн механизъм за търговия със стоки. Тъй като технологията е децентрализирана, тя също така я прави по-ефективна и напълно прозрачна.

 

През 2019 г. се очаква разширяване на т.нар. еластична логистика.Терминът се отнася до способността на дадена логистична верига да се разширява или свива, като по този начин се съгласува с изискванията на клиентите. Еластичната логистика помага за ефективното посрещане на пазарните колебания и също така предоставя персонализирано решение за изисквания, като управление на складове, приоритетни доставки, контрол на разходите и географски ограничения. Еластичната логистика свежда до минимум колебанията, предизвикани от взаимодействието между търсене и предлагане. Тя гарантира, че доставките се извършват ефикасно и добре в рамките на дадения период от време. Еластичната логистика ще спомогне за повишаване на клиентското преживяване, осигуряване на гъвкавост за операциите и ускоряване на рутината, прозрачно свързване на всички бизнес процеси и осигуряване на видимост в реално време.

 

През 2019 г.нарастващите заплахи за киберсигурността в корабите ще окаже особено влияние върху корабоплаването и транспорта. Кибервойната включва операции, които имат за цел да нарушат компютърните мрежи, да използват или защитават военни информационни системи или компютърни системи. Електронната война се занимава с манипулиране на електромагнитни вълни чрез насочена енергия, за да се излъжат или защитят системите.

 

През  настоящата година консолидацията (сливанията  и окрупняванията)  на корабните компании ще доведе до създаване на  по-силни връзки между тях . Тази техника гарантира, че най-ефективните и компетентни компании ще останат в бизнеса, като ще изчистят некомпетентните и по-малките. В условията на трудни пазарни условия и глобална рецесия консолидациите ще бъдат полезни.

 

Консолидацията може да доведе до намаляване на разходите, повишаване на ефективността и подобряване на услугите. Тези тенденции трябва да бъдат редовно наблюдавани, тъй като консолидацията води до намаляване на конкуренцията и злоупотреба с пазарна мощ.

 

Създаването на нови съюзи и сливания в условията на финансова криза може да помогне за минимизиране на щетите. Съюзите позволяват на компаниите да работят с намалени разходи чрез споделяне на активи. Съюзите също така прилагат защитни мерки за защита на корабната индустрия. Силното партньорство между две корабни компании ще спомогне за укрепването на техните операции и ще им даде възможност да предоставят по-ефективни и по-обширни услуги на своите клиенти. С бързото развитие на технологиите във всички сектори търсенето на по-ефективно оборудване в корабоплавателната индустрия ще се увеличи. Автоматизация на подготвителните дейности и оперативното им подобряване въз основа  на данни, натискът от страна на клиентите, разходите за труд, конкуренцията и новите технологии увеличават необходимостта от  търсенето на нови терминали за инвестиции и автоматизиране.

 

Неотдавнашен доклад на DS Research сочи, че за следващите пет години са планирани 60 проекта за автоматизация, което ще създаде общ капацитет от 90 милиона TEU ****.

 

И през 2019 г. ще се разширяват възможностите за проектиране, строителство и експлоатация  на безпилотни кораби, известни още като интелигентни кораби  Smart ships, които скоро ще бъдат напълно автономни. Търговското използване на тези кораби ще увеличи печалбите за корабната индустрия. Тази технология е достигнала най-големите интереси на многобройни инвеститори по света благодарение на потенциалните й приложения и ползи. Тъй като няма да се използва работна ръка на борда на такива кораби, вентилационните системи, помещенията за екипажа и други елементи, предназначени за екипажа на кораба, могат да бъдат премахнати.

 

През юни 2018 г. над 60 международни компании в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) бяха представени на  изложението Metropolitan Expo в Атина. Изложението Posidonia продължава да бъде предпочитаният форум за индустрия, която се надява радикално да промени бъдещето на корабоплаването.

 

Ключов момент за развитието на морската индустрия през 2019 г. е подобреното управление на капацитета на превозвачите, оперативната и екологичната ефективност. Сега собствениците заедно с океанските превозвачи ще търсят възможности за увеличаване на приема на товари от своите кораби, с цел да се увеличи гъвкавостта на управлението на капацитета.

 

През тази година се очаква корабната индустрия да постигне първата глобална цел за намаляване на вредните емисии на планетата. Стратегията на Международната морска организация IMO от април 2018 г. за намаляване на годишните емисии на парникови газове от кораби с поне 50% до 2050 г., в сравнение с 2008 г., ще мотивира собствениците на корабоплавателните линии да търсят различни технологични иновации, например внедряването  на нови видове биогорива и по-широко приложение на  електрозадвижването при транспортните  кораби. По въпроса за замърсяването на въздуха световният лимит от 0,5% за сярата в мазута ще влезе в сила от 1 януари 2020 г. За да се осигури последователно прилагане на глобалната горна граница за сярата, за корабособствениците и операторите ще е важно да продължат да  обмислят и приемат различни стратегии, включително инсталиране на скрубери и преминаване към втечнен природен газ и други горива с ниско съдържание на сяра.

 

През 2019 г. се откриват големи възможности пред морското корабоплаване, защото настъпва ерата на нарастващата технологична промяна, която ще продължи и през следващите години - такова е мнението на специалистите от Navis. Техните прогнози със сигурност ще се сбъднат.

 

---

 

* Belt and Road Пояс и път – стратегия за развитие, приета от китайското правителство, включваща развитие на инфраструктурата и инвестиции в страни в Европа, Азия и Африка. Отнася се за едновременното използване на сухопътните и морските пътища.

**SaaS (Software as a Service) - програмно осигуряване  като услуга или продаване на програмен  продукт чрез интернет. Услугата е достъпна от световната мрежа, или от т.нар. облак Blockchein.

***Блокчейн е метод за съхранение на информация в компютърна мрежа, който представлява непрекъснато растящ списък от компютърни записи, наречени „блокове“, свързани помежду си и кодирани криптографски.

****TEU е мерна единица, отговаряща на един 20-футов контейнер, и често се използва за измерване на капацитет на товар на кораби и терминали.

 

Д-Р ИНЖ. СТЕФКА КАНТУРСКА

 

Коментари ( 0 )