Броят на селскостопанските животни в България се увеличава
С изключение на говедата
Публикувана: 17 Feb 2019 | 19:25

Министерството на земеделието, храните и горите, чрез отдел “Агростатистика” към Главна дирекция “Земеделие и регионална политика”, проведе годишно статистическо изследване на броя на селскостопанските животни в България към 1-ви ноември 2018 година.Предварителните резултати показват леко увеличение при почти всички видове животни спрямо 2017 гoдина с изключение на говедата.Общият брой на биволите е 15.7 хил. броя, което е с 22.7% повече (броят на биволиците се увеличава с 18.4% в сравнение с предходната година). Общият брой на козите е 271.6 хил. броя – с 5.7% повече, но намалява броят на младите кози заплодени за първи път.

 

Незначително е увеличението на овцете – с 2.5% и броят им достига до 1 35.0 хил. броя, но намалява броят на младите овце заплодени за първи път със 7.6%. Броят на свинете е 650.6 хил. броя, което е с 9.7% повече, като се увеличават и женските свине за разплод над 50 кг с 19.1%.Наблюдаваното намаление на говедата е с 2.5% (526.7 хил. броя) спрямо 2017 година, но се запазва тенденцията за нарастване на броя на месодайните крави с (+10.5%).

agrozona.bg

Четете още: С 16.7 млн. евро подобряват качеството на въздуха

Коментари ( 0 )