Министърът на образованието Красимир Вълчев се включва в III-тия партньорски форум на ВСУ
Публикувана: 21 Feb 2019 | 14:29

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и председателят на настоятелството на ВСУ „Черноризец Храбър”, проф.д.ик.н. Анна Недялкова ще участват в третия партньорски форум на Института за интегрирано управление на общините на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” и Областна администрация – Смолян.

 

Настоящият, трети форум е израз на стратегията на Варненския свободен университет институтите, които създава, да бъдат съзвучни с най-актуалните проблеми на обществото и да съдейства за повишаване на административния капацитет на общините по ключови въпроси на Кохезионната политика,  повишаване качеството на живот и изискванията на пазара на труда у нас. Амбицията на Университета, в партньорство с областния управител на Смолян – Недялко Славов и кметовете от региона и страната, е на сегашния форум да се представи един нов образователен модел, изграден на основата на работещо партньорство между образованието, бизнеса и местната власт. С участието на учени, бизнесмени и представители на местната власт да се осмисли практиката и да се обогати с нови решения за формирането на компетентности и умения, за по-висока креативност и предприемачество на младите хора.

 

В дискусионен порядък участниците във форума – над 150 кмета, представители на висшето и средното образование, на бизнеса от Смолянския регион и страната ще коментират добрите практики и нови идеи за адекватна реакция на местната власт, европейската и национална визия за ролята на образованието в контекста на предизвикателствата на Ерата 4.0.

 

Преди повече от две години във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, с който Областна администрация – Смолян активно си партнира, беше създаден Институт за интегрирано управление на общините. Мисията му е да съдейства за устойчивото и интелигентно развитие на общините, като подготвя кадри за тяхното управление, развива научните изследвания, предприемачеството и иновациите. Институтът функционира като основно структурно звено на университета и  предоставя специализирано обучение и експертно консултантска дейност за кадрите, свързани с управлението на общините.

 

Дейността на Института стартира преди две години с първия семинар на тема „Инструменти за интегрирано управление на общините”. През миналата година в Пампорово беше проведен втория партньорски семинар на Института и Областна администрация – Смолян по проблемите на околната среда и перспективите на кръговата икономика с участието на над 100 кметове на общини от страната и на Нено Димов – министър на околната среда и водите и Ивелина Василева – председател на парламентарната комисия по околната среда и водите. Като един от значимите резултати на форума беше стартирането в Смолян и във Варна на магистърски програми по „Кръгова икономика” под патронажа на ЕК и Джордж Кремлис, почетен директор на Генерална дирекция „Околна среда” и с участие на европейски лектори.

 

 

 

 

Още от: Икономика

Коментари ( 0 )