Авангардни системи контролират риска и повишават сигурността на морските пристанища у нас
Публикувана: 19 Jun 2019 | 15:33

Нови системи, базирани на авангардни технологии, контролират риска и повишават значително сигурността на територията на морските пристанища у нас. Те са изградени в рамките на проект „Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища (RPSSP)”, финасиран от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. и със средства от националния бюджет.
 

Високотехнологичните модерни системи за сигурност, изградени от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ), вече функционират на територията на пристанищните терминали „Варна-изток“, „Варна-запад“ и „Бургас-изток 1“.
 

В рамките на проекта са изградени два командни и контролни оперативни центъра за мониторинг и управление на комплекса от технически съоръжения, свързани чрез платформа за интегрирана аналитична обработка и визуализация на информацията, която осигурява технологичните възможности за превенция и устойчиво потискане на рисковите потенциали. Модерните компютърнобазирани системи за сигурност позволяват непрекъснато видеонаблюдение за защита на критичната инфраструктура.
 

Оперативната съвместимост на системите позволява по-ефективно използване на националните ресурси за защита на интересите на държавата на нивото на сигурност в областта на морския транспорт. С цел предоставяне на информация на националните заинтересовани служби е изградена комуникационна линия между системите за видеонаблюдение на ДППИ и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ при Министерството на вътрешните работи.
 

България е една от водещите държави в Европа по дигитализация на информацията, свързана с пристанищните услуги. В ДППИ оперират редица високотехнологични системи, свързани с корабоплаването – системата за осигуряване безопасността и сигурността на морската навигация - VTMIS, речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС, Националният център за електронен документооборот на морския транспорт, известен като Maritime Single Window и др.
 

За повече информация:
 

Кремена Ганчева – дирекция „Управление на проекти“, ДП „Пристанищна инфраструктура“, e-mail: k.gancheva@bgports.bg, тел. +359 898 42 82 80, www.eufunds.bg, www.optransport.bg
 

Проект BG16M1OP001-4.001-0007 „Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища (RPSSP)“, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Еевропейските структурни и инвестиционни фондове.

Още от: Икономика

Коментари ( 0 )