„Солвей Соди” показа, че бизнесът от региона е сила за добро
Форум демонстрира успешните местни практики в областта на корпоративната социална отговорност
Публикувана: 26 Jun 2019 | 17:17

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН осъществи днес първия от поредицата регионални форуми под мотото “Бизнесът - сила за добро”, който се състоя в Содовия завод на предприятието “Солвей Соди” в Девня. Събитието показа успешните местни добри практики в областта на корпоративната социална отговорност и силни партньорства между бизнеса и организациите от нестопанския сектор – неправителствени, образователни, културни, научни и социални организации и публични институции.

 

Събитието беше открито от изпълнителния директор на “Солвей Соди” Спирос Номикос:

 

“Солвей Соди“ е част от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН от 2014 година. Аз гледам на Българската мрежа като един извор на позитивна енергия, сила за добро, каквото е и мотото на този форум. Много хора смятат, че корпоративната социална отговорност спомага за добрия имидж на фирмите, а тя всъщност е само следствие. Това да си отговорен, е добре на първо място за обществото и за нас като хора, а след това за компаниите.”

 

“Община Девня успешно работи с бизнеса. Компаниите от региона живеят със социалните й проблеми. Щастлив съм, че съм кмет на община, в която бизнесът е отворен за партньорство за решаване на местните проблеми и реализиране на проекти на територията на общината. В лицето на бизнеса виждам подкрепа и добър партньор”, сподели Свилен Шитов, кмет на община Девня.

 

Началото на панелната дискусия бе дадено от експертите на „Агрополихим“, „Девня Цимент“ и СУ „В. Левски“, които разказаха за опита си със сформирането на професионални паралелки в девненското училище СУ „Васил Левски“. 

 

“Солвей Соди” в лицето на Юра Драганова запозна гостите с проекта “С колан на задната седалка“, който адресира важната тема за безопасността на децата, пътуващи в автомобил. Изключително актуална тема в сезона на ваканциите и многобройните пътувания, които предприемат всички през лятото.

 

За силата на вътрешните комуникации под мотото “Всеки има нужда от добра компания” разказа Гергана Петровска, мениджър "Вътрешни комуникации" в екипа на “Овергаз”. Тя сподели за редицата вътрешни инициативи, които компанията организира с цел сплотяване на екипа и изграждане на позитивна работна среда. В събитието се включи и д-р Мария Георгиева от Икономически университет - Варна, която представи пред участниците във форума маркетинговите проекции на КСО. Варненското сдружение „Кашалот“ също представи добра практика, като Теодора Стоянова разказа за промените в градската среда, които организацията реализира със своите устойчиви във времето проекти, част от които са “Морски слънчогледи” и “Спирка за разкази”. Мистър Клинкер ни представи интерактивния детски музей “Пътят на отпадъците”, създаден и финансиран от „Девня Цимент“. Мая Блъскова от “Алкомет” - Шумен, представи широкомащабната информационна кампания “Заедно можем да спрем телефонните измами”, в която работят в тясно сътрудничество с полицията, общината и населението. Целта на кампанията е повишаване информираността на засегнатите групи лица.

 

След края на събитието гостите се включиха в организирана обиколка на Завода за калцинирана сода на “Солвей Соди”, по време на която отблизо разгледаха производствените мощности на предприятието и се запознаха с инсталацията за когенерация, която води до енергийна ефективност и значително намаляване на вредните емисии.

 

“Корпоративната социална отговорност не е само за корпорациите или за социално слабите, тя не е само отговорност, но е една възможност ние, бизнесът, да покажем, че сме сила за добро. Трябва да докажем, че когато ние печелим, то не е само за собствениците, за акционерите, за екипите, с които работим. Тази печалба е източник на ресурс, който инвестираме в полза за обществото. Не по-малко важно е, че ние управляваме ценен човешки ресурс и способности, които също умело инвестираме за разпознаване на предизвикателства и възможности пред обществото и посрещането им с иновативни решения“, сподели председателят на БМГД на ООН Огнян Траянов.

 

Още по темата: Корпоративната социална отговорност - на фокус в ИУ - Варна

Още от: Икономика

Коментари ( 0 )