НАП напомня: Сезонните работници без право на обезщетение се осигуряват здравно сами
Вноската за тази година е 22,40 лв. на месец
Публикувана: 3 Sep 2019 | 16:48

От НАП напомнят на сезонните работници, които не започнат друга работа след приключване на летния сезон или се регистрират на трудовата борса без право на обезщетение, че трябва да плащат здравните си осигуровки сами.


За да продължат да ползват безплатно здравните услуги, които се осигуряват от Националната здравноосигурителна каса, те трябва да подадат еднократно декларация образец № 7 в НАП по местоживеене и да внесат дължимите вноски. Тя се входира в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване. Лицата, които са трайно безработни и не получават обезщетение от бюрата по труда, не се осигуряват от държавата, трябва да превеждат здравните си вноски също до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.


Това означава, че здравната вноска за месец септември 2019 г. трябва да се внесе най-късно до 25 октомври 2019 г. Размерът на минималната месечна здравноосигурителна вноска за тях през тази година е 22,40 лв. Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни здравноосигурителни вноски за последните 3 г.


Проверка на здравноосигурителния статус добруджанци могат да направят намясто в офиса на Приходната агенция в града или чрез електронната услуга на НАП - „Здравноосигурителен статус“, на интернет страницата на Агенцията.

Коментари ( 0 )