Днес е Световният ден на пощата
Първият известен пощенски документ, намерен в Египет, датира от 255 г. пр. Хр.
Публикувана: 9 Oct 2017 | 7:00

На 9 октомври се отбелязва Световният ден на пощата. Целта на този ден е да се създаде представа за ролята на пощенския сектор в ежедневието и неговия принос за социалното и икономическо развитие на страните. Днес пощата е леко изместена от други форми на комуникация, много по-удобни и усъвършенствани. И все пак, нека хвърлим един поглед назад във времето... Първият известен пощенски документ, намерен в Египет, датира от 255 г. пр. Хр. Но дори и преди това време пощенските услуги съществували в почти всички континенти, поети от куриери, обслужващи крале и императори.

 

С течение на времето, религиозни ордени и университети прибавят свои собствени системи за обмен на новини и информация. Специални станции са създадени по маршрутите на куриерите, за да се ускори доставката на дълги разстояния. В крайна сметка, разрешено е на частни лица да използват куриери, за да общуват едни с други. През 17 и 18 век, размяната на поща между държавите е уреждана до голяма степен от двустранни пощенски споразумения. Но от 19 век, мрежата от споразумения, става толкова сложна, че започва да пречи на бързоразвиващите се търговия и търговски сектори. Опростяване и ред били необходими в международните пощенски услуги.

 

Процесът започва от националните пощенски реформи. Най-забележителната от тях възниква в Англия през 1840 г., когато сър Роуланд Хил установява система, при която пощенските разходи за писма трябва да се предплащат. Освен това, уеднаквяване на цените се прилага за всички писма с определено тегло, независимо от изминатото разстояние. Сър Роуланд Хил става известен и с въвеждането на първата в света пощенска марка.

Коментари ( 0 )