В 2 селища в областта водата за пиене е замърсена
Издадени са предписания за спешна дезинфекция на тръбите
Публикувана: 28 Nov 2017 | 7:44

В 2 селища във Варненска област пият замърсена вода от централния тръбопровод. Това показват изследванията на Регионалната здравна инспекция, извършени в периода 1 – 15 ноември т.г. В с. Невша има отклонения по показателя ентерококи, в с. Искър – по колиформи. В първия случай уредите са отчели 2 при норма 0, във втория – 6 при норма 0.

 

Анализите са показали също, че в с. Тутраканци е превишена нормата за съдържание на нитрати, макар и с малко. 


Отклонения са констатирани и в местната чешма в с. Горен Близнак. Там уредите са отчели колититър 20 при норма над 30. Става дума за микробиологично замърсяване. 


Издадени са две предписания за предприемане на мерки за подобряване на ефективността на дезинфекцията и провеждане на учестен мониторинг по микробиологичните показатели на Наредба №9/2001 г.


В населените места от Варненска област не е установено надвишаване на параметричната стойност за „естествен уран” във водата на крана при консуматора. Това кореспондира с дългосрочните наблюдения на РЗИ – Варна, и „ВиК - Варна”, както и с липсата на източници на замърсяване в региона. Показателят „обща бета-активност” не надвишава контролното ниво. 


При проведените анализи на питейните води в „Институт по почвознание „Н. Пушкаров” не се установява надвишаване на параметричната стойност за тритий. Съществуващите хидрогеоложки проучвания показват, че радон не се установява в утаечни скали и почви, каквито са типичните геоморфоложки особености в регион Варна. Проучванията продължават. 


За констатираните превишения по показател „нитрати” в питейната вода на с. Искър е уведомен кметът на община Суворово за предприемане на мерки за информиране на населението и на общопрактикуващите лекари, че водата не се препоръчва за пиене и приготвяне на храна от уязвими групи на населението (бременни, кърмачки, кърмачета, хора със заболявания на храносмилателната система и на панкреаса). Според Световната здравна организация безвредното количество нитрати за възрастен човек е 5 мг/кг тегло, а допустимата дневна доза, която не представлява риск за здравето, е 500 мг.


Издадени са предписания до кметовете на общини за поставяне на трайна маркировка върху местните обществени чешми, че водата е негодна за пиене там, където не отговаря на изискванията за микробиологичните показатели. Предвид на това, че местните обществени чешми не са основно водоснабдяване в населените места, те не представляват значим риск за здравето на населението, уверяват от РЗИ – Варна. 

 

СТАВРИ СТЕФАНОВ

Коментари ( 0 )