Отчитат 21% ръст на приходите от нощувки във Варненско през април
Сравнението е със същия месец на 2017 г.
Публикувана: 15 Jun 2018 | 11:52

Приходите от нощувки през април 2018 г. в област Варна достигат 7.1 млн. лв., или с 21.3% повече в сравнение с април 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани - с 9.4%, така и от чужди граждани - с 26.2%. Това съобщиха от пресцентъра на Териториално статистическо бюро-Североизток.

 

През април 2018 г. в област Варна са функционирали 186 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 14.0 хил., а на леглата - 31.9 хиляди. В сравнение с април 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 5.1%, а на леглата в тях - с 14.5%.


Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през април 2018 г., е 140.4 хил., или с 11.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 14.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. От общият брой нощувки 40.3 хил. са от български граждани, а 100.2 хил. - от чужденци.


През април 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 86.6% от общия брой нощувки на чужди граждани и 40.0% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 26.3% от нощувките на български граждани и 9.4% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 33.7 и 4.0%

 

През април 2018 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Румъния - 64.6 хил., от Израел - 9.6 хил., от Германия - 3.8 хил. и от Русия - 3.4 хил. нощувки.


Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през април 2018 г. се увеличават с 11.9% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 56.3 хиляди.

 

От всички пренощували лица 37.2% са българи, като по-голяма част от тях (35.9%) са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки.


Пренощувалите чужденци са 35.4 хил., като най-висок e делът на гостите от Румъния - 65.7%, след тях се нареждат тези от Израел - 8.9%, от Турция - 3.5% и от Германия - 2.8%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 86.8% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 2.8.

 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2018 г. е 16.9%, като намалява с 0.2 процентни пункта в сравнение с април 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 17.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 17.5%, и с 1 и 2 звезди - 12.6%.
 

Коментари ( 0 )