Безработицата във Варна достигна рекордно ниско ниво
На работа в област Варна през юли 2018 г. са постъпили 934 безработни
Публикувана: 29 Aug 2018 | 9:48

За пети пореден месец се отчита спад в равнището на безработица във Варненска област. През юли 2018 г. безработицата достигна 3,1% . Броят на регистрираните безработни в края на месец юли е 6822, с 1717 по-малко спрямо същия месец 2017 г, съобщават от Регионалната служба по заетостта. В сравнение с предходния месец се отчита спад с 0,1 процентни пункта на равнището на безработица, а регистрираните безработни са с 205 по-малко.

 

В град Варна броят на регистрираните безработни в края на месец юли 2018 г. е 3411. Равнището на безработица в града е 2,0%, нивото на безработица задържа  нивото си спрямо предходния месец. На годишна база, спрямо юли 2017 г., се отчита спад с 0,5 процентни пункта на равнище на безработица и със 795 безработни лица по-малко.

 

На работа в област Варна през юли 2018 г. са постъпили 934 безработни лица. На първичния трудов пазар реализация са намерили 84,5% от общия брой започнали работа лица. През юли 2018 г. продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. В заетост са включени 91 младежи до 29 г. възраст. Преходите в заетост на млади хора са 19,6% от всички реализирани през месеца преходи в заетост. През юли 2018 г. на работа са устроени и 156 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

 

През юли 2018 г. в бюрата по труда от областта са заявени 939 работни места. На първичния пазар са обявени 858 работни места. Най-много от заявените през юли работни позиции са от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (268). Следват образование (234), преработваща промишленост (113), търговия (65), строителство (44), административни и спомагателни дейности (37). По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 81 работни места. През юли 2018 г. за едно свободно работно място, обявено в бюрата по труда в областта, са се конкурирали средно по 3 безработни лица. 

Коментари ( 0 )