Средната брутна заплата във Варна е малко над 1000 лева
В края на 2018-а са търсени най-много строители
Публикувана: 20 Feb 2019 | 11:42

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за октомври 2018 г. е 1 104 лв., за ноември - 1 095 лв. и за декември - 1 099 лева.

 

По размер на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. - 1 099 лв., област Варна е на пето място спрямо другите области в страната. Това показват данни на Териториално статистическо бюро - Североизток.

 

Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 1 582 лв., София - 1 144 лв., Стара Загора - 1 132 лв. и Враца - 1 108 лева.

 

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо третото тримесечие на 2018 г. с 4.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Финансови и застрахователни дейности” - със 17.3%, „Образование” - с 16.1% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 10.6%.

 

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства с 3.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Добивна промишленост”, „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Административни и спомагателни дейности”.

 

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на декември 2018 г. намаляват с 3.6 хил., или с 2.3% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 150.8 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 23.1%, „Други дейности” - с 10.7% и „Административни и спомагателни дейности” - със 7.8%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с 4.5% е регистрирано в дейност „Строителство”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” и „Преработваща промишленост” - съответно 20.0 и 12.7%.

В края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 2.5 хил., или с 1.7% повече в сравнение с края на декември 2017 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство” - с 1.6 хил. и „Транспорт, складиране и пощи” - с хиляда. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 15.5%, „Строителство“ - с 12.5% и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 10.2%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на декември 2018 г. спрямо края на декември 2017 г. има в икономическата дейност „Преработваща промишленост” - с 1.1 хил., което в проценти е с 5.4%.

Коментари ( 0 )