До 2020 г. за развитието на регионите влизат 5 млрд. евро
Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова
Публикувана: 20 Mar 2019 | 16:53

Повече от 5 млрд. евро ще бъдат инвестирани в България от Оперативна програма „Региони в растеж“, Програмата за развитие на селските райони и няколко програми за европейско териториално сътрудничество за развитие на българските региони, през периода 2014-2020 г. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова при участието си в Четвъртата министерска среща в рамките на Комитета по политиката за регионално развитие на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в Атина.

 

Средствата са за строеж и рехабилитация на пътища, гранични контролно-пропускателни пунктове, ремонт на училища и здравни заведения, саниране на жилищни сгради, мерки за защита от наводнения, развитие на стопанства и предприятия, обновяване на градската среда и селата, насърчаване на туризма, информираха от МРРБ.

 

Пред участниците във форума на тема „Мегатенденциите: да изградим по-добро бъдеще за регионите, градовете и селските райони“ министърът обърна внимание, че през последното десетилетие България получи ценен опит при управлението на политики, което помогна националната регионална политика да придобие ново измерение.

 

“Глобалните мегатенденции като дигитализацията, демографските промени, изменението на климата, недостигът на ресурси, урбанизацията, миграцията, сигурността влияят непрекъснато върху нашите общества и икономики, като трансформират начина, по който хората живеят и работят. Тези водещи тенденции не следва да се възприемат като заплаха, точно обратното, те разкриват нови възможности за развитие пред нашите икономики”, посочи Петя Аврамова.

 

Тя отбеляза, че технологиите, иновациите и дигитализацията могат да бъдат допълнителен стимул за създаване на икономически растеж и приобщаване, като трябва да се създават повече практически модели и адекватни механизми, които бързо да адаптират системите на управление на централно и местно ниво към новите тенденции.

 

Петя Аврамова подчерта, че цифровата трансформация разполага с голям потенциал за създаване на нови работни места, повишаване на производителността и конкурентоспособността на предприятията. Създаването на съвременни политики за решаване на социалните, технологичните и екологични проблеми са основното предизвикателство пред изграждането и управлението на интелигентните градове и селските райони, пише Investor.bg.

 

Регионалният министър каза, че България работи усилено за присъединяването си към ОИСР. Тя изказа благодарност към представителите на организацията за сътрудничеството в процеса на повишаване на капацитета на Управляващия орган на регионалната програма във връзка с ефективното структуриране и управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове в програмния период след 2020 г.

 

На 1 март Народното събрание ратифицира споразумението за сътрудничество между МРРБ и ОИСР за преглед на многостепенното управление, което ще спомогне за укрепване на капацитета на под-националните структури на регионално ниво. България е в преговорен процес за членство в Организацията заедно с Бразилия.

Коментари ( 0 )