Варненци вече могат да кандидатстват за общински пари за градинки пред блоковете
Ще се отпускат до 5000 лв. за облагородяване на зелените зони
Публикувана: 12 Jun 2019 | 11:27

Вече може да се кандидатства за средства по новата Наредба за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“. Документът стана факт благодарение на непрекъснато постъпващите предложения от различни физически и юридически лица за благоустрояване от тяхна страна на зелени площи на територията на община Варна.

 

Наредбата позволява да се финансират с до 5000 лв. малки проекти, свързани с подобряване състоянието на междублоковите пространства, които са общинска собственост. Целта е да се повиши качеството на живот в отделните райони на общината чрез възстановяване, обновяване и поддържане на паркове и градинки.

 

Съгласно документа средствата ще се предоставят за покупка и доставка на заложените в проектите стоки и материали, след одобряване на проекта и сключване на договор. Общината няма да покрива разходи за подготовка на проектното предложение, управление на проекта и труда за изпълнение на дейностите.

 

Право да кандидатства за финансиране ще имат както етажни собствености, така и сдружения на собственици. Те ще трябва да представят не повече от едно проектно предложение годишно пред районния кмет, който ще отговаря за цялостната дейност по изпълнение на наредбата.

 

Проектопредложенията ще се подават и регистрират не по-късно от 30 септември на календарната година. Спечелилите проекти ще получават одобрените по проекта средства на два транша. 80% от парите ще се отпускат след подписване на договора, а останалите 20 на сто – след отчитане на средствата.

 

Още по темата: Община Варна ще финансира с до 5 000 лв. изграждането на градинки пред блоковете

 

Вижте наредбата тук.

Коментари ( 0 )