Във Варненско наетите в туризма непълнолетни са 2 пъти по-малко от чуждестранните работници
387 деца са пожелали да се трудят през лятото, предимно като сервитьори и кухненски персонал
Публикувана: 13 Jun 2019 | 8:57

387 непълнолетни са подали заявления досега за работа през летния сезон, научи Медийна група „Черно море“ от началника на Инспекцията по труда (ИТ) във Варна Иван Иванов. Те ще се трудят предимно като сервитьори и кухненски персонал. Като цяло броят на наетите за сезона непълнолетни е 2 пъти по-малък от този на чужденците от трети страни, добави Иванов. Поводът бе Световният ден срещу детския труд, който Международната организация на труда отбелязва ежегодно на 12 юни. Мотото т.г. е „Децата не трябва да работят на полето, а за мечтите си“.

 

Статистиката за Варна сочи, че бум на наемането на непълнолетни е имало през 2017 г. Тогава Инспекцията по труда е издала 955 разрешения за наемане на непълнолетни  през първите 9 месеца на годината. Увеличението е с близо 100% спрямо предходната. Близо 90% от всички са работили през активния летен сезон в туризма. Тийнейджърите са наемани главно за помощник-сервитьори и пиколо.

 

Статистиката за Варна сочи също, че в туризма се ангажират средно между 130 и 400 непълнолетни на сезон. Големият пик във Варна и областта бе през 2008 г., когато са били издадени 1 235 разрешения, сочат още данните от ИТ.

 

През 2018 г. в цялата страна са поискани общо 8501 разрешения за наемане на лица до 18 години, съобщават от Главната инспекция по труда (ГИТ). Дадени са общо 8238 разрешения. 205 от тях са за наемане на лица до 16 години и 8033 – за навършили 16-годишна възраст. Констатирани са 116 нарушения, свързани с приемане на работа на непълнолетни без разрешения от ИА. Най-много тийнейджъри се наемат в икономическите дейности „Ресторантьорство”, „Хотелиерство” и „Търговия на дребно”.

 

12 юни е свързан с редица инициативи, насочени към елиминирането на детския труд. Според данните на МОТ около 152 млн. деца по света работят, вместо да ходят на училище. Детски труд има във всяка сфера, но най-много в селското стопанство – седем от всеки 10 работещи подрастващи са на полето.

 

Българското законодателство е напълно синхронизирано с международното относно защитата на децата от полагане на труд. В Кодекса на труда е регламентирана специална закрила на непълнолетните, които могат да полагат труд само срещу разрешение от ИТ. За тях е предвиден 7-часов работен ден, забрана за полагане на нощен и извънреден труд. Предвид факта, че според Конституцията у нас образованието е задължително до 16 г., е регламентирано, че под тази възраст детският труд е забранен. ГИТ издава по изключение разрешение за работа на ненавършили 16 г., основно за талантливи деца, за участие в кинопродукции, театрални постановки, музикални състави и др.

 

При масираните проверки в селското стопанство през учебната година се следи не само дали непълнолетните полагат труд, но и дали са на полето, за да бъдат предприети мерки за връщането им в училище.

 

Реагира се на всеки сигнал, касаещ работата на непълнолетни, независимо дали е анонимен, или не. Към момента тези сигнали са единични. Най-често те се подават от директори на училища, от органите на полицията и анонимни граждани, но има случаи на сигнали от родители, които така се опитват да върнат децата си в училище. Постъпвали са сигнали и от самите младежи, които искат да защитят правата си, тъй като освен без разрешение някои се наемат и без договори.

 

Наемането на непълнолетни без разрешение от ИТ е престъпление и се преследва по Наказателния кодекс. Когато контролните органи на Агенцията установят такива случаи, те подават сигнал до прокуратурата. При необходимост се сигнализират и други органи за закрила на детето, както и районните управления по образование с цел установяване дали децата посещават училище и за предприемане на мерки за връщането им в час.

 

ГИТ напомня, че исканията за наемане на непълнолетни се подават чрез работодателя. Създадена е възможност това да става по електронен път. По същия начин могат да бъдат получени и разрешенията. Като цяло документите, които се изискват от работодателя, са същите, които са необходими за всяко работно място. Разликата е, че при наемане на непълнолетен те се подават предварително, а при наемане на пълнолетен – се представят при проверка.

 

 

СТАВРИ ТАРГОВ

Коментари ( 0 )