51.2 млн. лв. са приходите от нощувки във Варненско през юни
Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта е 49.7%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди
Публикувана: 23 Aug 2019 | 14:18

Приходите от нощувки през юни 2019 г. в област Варна достигат 51.2 млн. лв., или с 4.2% по-малко в сравнение с юни 2018 година. Регистрирано е намаление на приходите от чужди граждани с 5.2%, докато тези от български граждани се увеличават със 7.6%.  

 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през юни 2019 г. е 49.7%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди - 61.1%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди - 45.0% и в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 26.8%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 4.0 процентни пункта. 
 

През юни 2019 г. в област Варна са функционирали 389 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 27.8 хил., а на леглата - 65.4 хиляди. В сравнение с юни 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.5%, а броят на леглата в тях - с 2.1%. Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2019 г., е 970.4 хил., или с 4.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 9.0%) се наблюдава в местата за настаняване 3 звезди. От общият брой нощувки 108.5 хил. са от български граждани, а 861.9 хил. - от чужденци.  През юни 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 71.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 32.9% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 25.8% от нощувките на български граждани и 19.7% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди) те са съответно 41.3 и 8.5%.

 

През юни 2019 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Германия - 228.2 хил., от Румъния - 129.1 хил., от Полша - 108.4 хил., от Русия - 62.4 хил. и от Украйна - 62.3 хил. нощувки. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през юни 2019 г. се увеличава с 0.7% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 201.4 хиляди. От всички пренощували лица 20.6% са българи, като по-голяма част от тях (36.5%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 3.0 нощувки. Пренощувалите чужденци са 159.9 хил., като най-висок e делът на гостите от Германия - 24.5%, след тях се нареждат тези от Румъния - с 20.9%, от Полша - с 11.6% и от Украйна - с 6.0%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 71.9% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 5.4.

Коментари ( 0 )