Деветашката пещера – очите на природата художничка
Обиталището на древни хора е сред трите най-важни убежища на прилепи в Европа
Публикувана: 15 Oct 2018 | 11:41
снимки: Ели Маринова

Ели Маринова

Колкото повече пътуваш, толкова по-рядко възклицаваш. Има места сред природата, на които обаче е невъзможно да останеш равнодушен. За да отидете до Деветашката пещера от Варна, не се налага да прекосите цялата страна на диагонал, както бихте го сторили за по-високите ни планини например. Близо до Ловеч, недалеч от още поне дузина забележителности. Ако отидете в нестуден период от годината, ще ви се прииска да останете още. И още. Да поседнете, да отворите широко очите си и да дишате дълбоко. Енергийно заредено място с невероятен магнетизъм.

 

Дълги години достъпът до Деветашката пещера е бил ограничен, но през последните години тя се превърна в една от любимите дестинации на пътуващите из България. Местните хора я наричат Маарата или Окната заради седемте отвора на тавана на пещерата.

 

Именно те са най-привличащи погледите. Когато погледне нагоре, човек се чувства малък като песъчинка. Сводовете на входа са внушителни. Ако решите да снимате пещерата в цялото й изящество, заедно с отворите, ще разберете, че това място е почти невъзможно за заснемане. Или пещерата ще ви е тъмна, или отворите – „опържени“ и без цвят. Иска се стабилна доза познания по фотография, време и търпение.

 

Вътре има красиви сталактити и сталагмити. В пещерата кипи неподозиран на пръв поглед живот: там обитават 12 вида защитени земноводни, смок мишкар (включен в Червената книга), южен гребенест тритон, жаба дървесница, обикновена блатна костенурка, шипоопашата костенурка (включена в Световния червен списък), 82 вида птици, които се срещат в района, 13 от които включени в Червената книга, 34 вида бозайници (4 от които включени в Червената книга на България, а 15 – в световния червен списък) и 15 вида прилепи.

  

Деветашката пещера е сред трите най-важни убежища за хибернация на прилепи в Европа

 Там зимува колония от над 35 000 екземпляра от видовете пещерен дългокрил, дългопръст нощник, голям подковонос и ръждив вечерник.

 

Няколко любопитни факта за Деветашката пещера:

*  Това е една от най-големите пещери в България. Общата й дължина е 2442 м, общата й площ е 20 400 кв.м, височината – 60 м.

 

*  Днес пещерата може да се посещава свободно, но това невинаги е било така. Дълго тя е била засекретен военен обект.

 

*  До началото на 90-те години например е била използвана за съхранение на петрол. Именно от там са следите, които ще видите във формата на големи бетонни кръгове по пода й.

 

*  Деветашката пещера е обитавана от най-дълбока древност. Уникалното местоположение на пещерата, близо до река Осъм, до гори, пълни с дивеч, както и плодородната почва наоколо предопределят пещерата като прекрасно място за обитаване. Добри са условията за живот вътре - просторна, осветена на голяма дълбочина, удобна за отбрана. Открити са следи от човешко присъствие от старокаменната епоха (около 70 000 г. пр.Хр.).

 

*  Най-голямото поселение в пещерата е от V хил. пр. Хр. (каменно-медната епоха). Деветашката пещера е населявана и през бронзовата, желязната и римската епоха. През Средновековието не е обитавана постоянно, а е била използвана като убежище при опасност.

 

*  Състои се от светла входна част, която впоследствие се разделя на два ръкава. Десният е с дължина около 50 м и завършва със зала, носеща мистичното име „Олтара“. Левият е дълъг близо 2 километра и през него минава рекичка.

 

*  Пещерата е от международно значение като убежище на прилепите и е включена като приоритетен обект в списъка на Споразумението за опазване на европейските видове прилепи – EUROBATS. Заради размножителния период на населяващите пещерата бозайници със заповед на министъра на околната среда и водите е въведен пропускателен режим в двете галерии на пещерата. Водната галерия се затваря за посетители в периода 1 ноември – 1 април, а сухата галерия – в периода 25 май – 31 юли. Светлата част на пещерата е отворена за посетители целогодишно.

 

*  Засега Деветашката пещера е единствената в България, за която е изготвен план за управление за период от 10 години. Целта е устойчивото стопанисване и управление на обекта и дългосрочно опазване на неговите природни и културни ценности.

 

*  Част от най-модерната история на пещерата е нейното участие в известната холивудска продукция  “Непобедимите 2”, в която участват цяла плеяда екшън звезди. За целите на филма екипът изгражда реален мост над река Осъм, който остава като подарък за местните жители.

 

 

Полезна информация: Деветашката пещера е разположена на 16 км северно от Ловеч, близо до село Деветаки – на десния бряг на река Осъм (има табели). Вход: 3 лв. (учащи и пенсионери – 2 лв.), пакетен билет за семейство с деца от 7 до 18 г. - 6 лв. Работно време: 24 часа без прекъсване.

 

Снимки АВТОРЪТ

Четете още: Оттатък портите на Рая

За вярата, следите на времето и за двата Бога

За горите на Делю, пенливата вода и висините

Портата на Ориента

Барселона – една нова любов

 

Коментари ( 0 )