Осъдиха търговец, продавал стоки ментета на Златните
За срок от 8 месеца подсъдимият следва да изпълнява поредица от пробационни мерки
Публикувана: 25 Apr 2019 | 11:11

Курортен търговец беше осъден от Районен съд – Варна за търговия на дребно с чанти и портмонета от защитени марки
 

Деянието е престъпление против интелектуалната собственост, наказуемо по чл.172б, ал.1 от Наказателния кодекс. На 29-годишния търговец беше наложенонаказание „пробация“.За срок от 8 месеца подсъдимият следва да изпълнява поредица от пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационни служители, както и да положи безвъзмезден труд в размер на 100 часа за една календарна година.


На 18 септември 2017 год., при извършена проверка на търговски обектикъм хотелски комплекс в курорт „Златни пясъци“, стопанисвани от фирма на подсъдимия, се установява предлагане за продажба на около 280 чанти и портмонета, носещи знаци на 5 различни запазени търговски марки, без съгласието на притежателите на изключителните права. Над 86 000 лева е общата стойност на инкриминираните стоки, представляващи регистрирани търговски марки в Патентното ни ведомство и по реда на Мадридската спогодба за международна регистрация на марките. Според назначената експертиза знаците, поставени върху намерените в обектите на подсъдимия стоки, са сходни със защитените регистрирани търговски марки, което може да предизвика объркване у потребителитеи предпоставки за несправедливо облагодетелстване на търговеца от известността на оригиналните марки. 


29-годишният подсъдим е неосъждан. Разноските по делото са в негова тежест, а веществените доказателства – стоките-менте се отнемат в полза на държавата и след влизане на съдебния акт в сила следва да бъдат унищожени. Присъдата на Варненския районен съд подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред горната съдебна инстанция.
 

Коментари ( 0 )