Общинският съвет утвърди награди „Варна“
По традиция носителите на награда „Варна“ ще получат отличията си в навечерието на 24 май на тържествена церемония в зала „Пленарна“
Публикувана: 15 May 2019 | 10:29

 

Общинският съвет се събра днес на тържествено заседание, на което бяха разгледани тазгодишните номинации за награда „Варна“. Номинациите бяха подложени на гласуване и приети единодушно. Общо 40 личности и колективи с постижения в няколко сфери ще получат високото отличени  тази година.

За ярки постижения в областта на културата номинациите са общо 18. Двама ученици, четирима учители и три колектива са предложени за награда “Варна” в областта на предучилищното и училищното образование.

 

 

НАУКА И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

I. Хуманитарни науки

 

Индивидуална награда:

 

капитан I ранг проф. д-р Калин Спасов Калинов – за научен проект „Аспекти на теорията на организациите“. Предложение от ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“.

 

Колективна награда:

 

Научен колектив с ръководител проф. д-р Галина Николова Шамонина - за проект Международна квалификационна школа „Съвременни педагогическитехнологии в обучението по руски език като чужд“. Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“.

 

 

 

II. Природни науки

 

Индивидуална награда

 

доц. д-р Йордан Радков Димитров, дм - за цялостната научно-изследователска, преподавателска и лечебна дейност в областта на пневмологията и фтизиатрията. Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”  - Варна.

 

Колективна награда

 

Екипът на „Център по интервенционална рентгенология“ към УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна с ръководител д-р Чавдар Христов Бъчваров – за принос в развитието и прилагането на иновативни медицински методи и технологии в интервенционалната рентгенология във Варна. Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.

 

 

 

III. Обществени науки:

 

Индивидуална награда

 

проф. д-р Зоя Костова Младенова - за научно изследване „Трансформационни процеси в областта на икономическата теория в България през периода 1990-2011г. (поглед отвътре)“. Предложение от Икономически университет – Варна.

 

Колективна награда

 

Научен колектив с ръководител доц. д-р инж. Милена Тенчева Кичекова – за Международен проект за креативни умения „Варна спагети инженеринг“. Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“.

 

 

 

IV. Технически науки

 

Индивидуална награда

 

гл. ас. инж. Силвия Димитрова Кирилова – за разработката „Алтернативен метод за оценка на коефициента, отчитащ външните условия в индекса за енергийна ефективност на корабите“.

 

Колективна награда

 

Научен колектив с ръководител доц. д-р инж. Стефан Николов Кюлевчелиев – за разработката „Метод за предпроектно изследване на хидродинамиката на подводен апарат при мисия в близост до свободната водна повърхност“.

 

И двете предложения са на Център по хидро- и аеродинамика – Варна“ към „Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“.

 

 

 

ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

І. „Ученик на годината” в областта на общообразователната подготовка

 

1. Радина Росенова Узунова - ученичка от ХII клас в Първа езикова гимназия.Носител на престижни литературни награди с утвърждаване авторитета на гимназията на национално и регионално ниво.Първа награда на Националния конкурс“Любовта в нас“, втора награда на Национален конкурс „Христос воскресе – радост донесе“ и много други.

 

 

 

ІІ. „Ученик на годината” в областта на професионалната подготовка

 

Теодор Димитров Христов – ученик от ХII клас в Спортно училище „Георги Бенковски“, национален състезател по „кикбокс“. Отлично представяне на световно първенство в Италия, второ място на Световна купа в Унгария и множество първи места от държавни лични и отборни първенства.

 

 

 

ІІІ. „Учител на годината” в областта на предучилищното образование

 

Юлияна Божимирова Ангелова – старши учител по музика в ДГ № 18„Чайка“. Учител с високи професионални умения, който стимулира и развива артистичност, танцови умения и музикална култура у децата. Нейни възпитаници се представят успешно на концерти, конкурси и фестивали. Високите резултати в професионалната й дейност са в резултат на способността й да създава толерантна работна среда с колегите си при реализирането на творчески идеи.

 

 

 

ІV. „Учител на годината” в областта на обслужващите звена

 

Няма номинации.

 

 

 

V. „Учител на годината” в областта на основното образование

 

Галина Парашкевова Парушева – Радева – учител по изобразително изкуство в ОУ „Захари Стоянов“. Цялостната й дейност се отразява с висок професионализъм, новаторство и инициативност. В работата си прилага оригинални и иновативни методи, а нейни възпитаници се класират на призови места на регионално, национално и международно равнище.

 

 

 

VI. „Учител на годината” в областта на средното образование

 

Палмира Здравкова Дачева – старши учител по философия в МГ „Д-р Петър Берон“. Работи с даровити деца в областта на философските науки. Учениците й печелят първи места и медали от национални философски олимпиади и състезания. Участва в конференции, работи по проекти и програми.

 

 

 

VII. „Учител на годината” в областта на професионалната подготовка

 

Красимир Стефанов Кирилов – дългогодишен преподавател по спорт „кикбокс“ в Спортно училище „Георги Бенковски“. Изявен професионалист с доказан принос в развитието на спорт „кикбокс“ във Варна и България. Работи целенасочено и мотивирано, прилагайки иновативните подходи в учебно- тренировъчен и възпитателен процес. Учениците му са носители на държавни и международни отличия.

 

 

 

VIII. „Колектив на годината” в областта на предучилищното образование

 

Детска градина № 17 „Д-р Петър Берон“ с директор Драгомир Николов Бакалов. Резултатите от дейността на детската градина са базирани върху създадената богата на стимули подкрепяща образователна среда. Колективът е ориентиран към всички нови тенденции и виждания за развитие на предучилищното образование. Дейността на детската градина е насочена към формиране на отношение към природосъобразен и здравословен начин на живот.

 

 

 

ІХ. „Колектив на годината” в областта на основно училищно образование и обслужващи звена

 

Основно училище „Захари Стоянов“ с директор Тодорка Димитрова Колева. Колективът се отличава с висок професионализъм, новаторство и инициативност. Взаимодейства активно с правителствени и НПО, което е залог за просперитет, устойчиво развитие и активна гражданска позиция. Успешни изяви на учениците на състезания, олимпиади и проекти, както на национално така и на европейско ниво.

 

 

 

Х. „Колектив на годината” в областта на средно училищно образование и обслужващи звена

 

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ с директор Павлин Панов Петков. Гимназията има цялостен принос в развитието на образованието, както в град Варна, така и в страната. Професионализмът, нестихващият ентусиазъм, колективният дух на учителите, с активното сътрудничество на ученици и родители, водят до изключителни резултати.

 

Бяха разгледани и допъленителни кандидатури: Александър Кръстев-ученик от МГ, Елен Колева -учителка в ДГ" и др.‚ Веска Янакиев - д иректор ДГ Хр. Ботев , Уч." Ив. Рилски".

 

Александър Кръстев, ученик МГ ‚Елена Колева, учителка ДГ Българче ‚ Веска Янакиева 34 г. Директор ДГ Хр. Ботев ,Уч. Ив. Рилски, директора и колект. ,Нац. У-ще по изкуствата-целия екип

 

По традиция носителите на награда „Варна“ ще получат отличията си в навечерието на 24 май на тържествена церемония в зала „Пленарна“.

 

Очаквайте подробности!

 

 

Коментари ( 0 )