Икономика

Общината се възползвала неправомерно от закупуване на инсталация

Целият участък е с обща дължина 2,28 км

Потенциално опасни са 109

Имало разминаване с уведомлението от концесионера

КЕВР с позиция по водната криза

Направени са всички необходими проверки, с които е потвърдена работоспособността на оборудването

Финансирането е за малки и средни предприятия

С 4.2 на сто повече от печалбата за същия период на 2018 г.