Енерго

Вижте къде ще бъде спряно електрозахранването

Вижте къде ще бъде спряно електрозахранването

Вижте къде ще бъде спряно електрозахранването

Вижте къде ще бъде спряно електрозахранването

Вижте къде ще бъде спряно електрозахранването

публикувана: 24.08.2018 | 8:30

Спирането на електрозахранването се налага поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията

Спирането на електрозахранването се налага поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията

Спирането се налага поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Спирането се налага поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

публикувана: 8.08.2018 | 8:28

Вижте къде ще бъде спряно електрозахранването