Енерго

Вижте къде ще бъде спряно електрозахранването

Вижте къде ще бъде спряно електрозахранването

Вижте къде ще бъде спряно електрозахранването

Вижте къде ще останат без електрозахранването

Вижте къде ще бъде спряно електрозахранването

Спирането се налага поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията

Вижте къде ще бъде спряно електрозахранването

Вижте къде са възможни смущения на електрозахранването

Вижте къде още ще бъде спряно електрозахранването

Вижте къде ще бъде спряно електрозахранването