Морски бизнес

Нашата военна индустрия трябва задължително да участва в модернизацията на армията, смята държавният глава

Специализиран софтуер в Института по рибни ресурси вече моделира възможните симулации за определяне състоянието на мидените популации

Церемонията беше на Морска гара - Варна

За осъществената детска мечта и защо да си в морето не е толкова опасно, колкото да пресичаш улиците в града, разказва писателят, захвърлил живота в столицата и станал рибар

Десетки военнослужещи, близки и граждани се поклониха пред големия моряк, командвал българския Военноморски флот 18 години

Навършиха се 126 години от рождението на Иван Вариклечков

Уникалната технология на проф. Венко Бешков за производство на електроенергия от сероводорода в морската вода привлече интереса на кувейтски инвеститори, но българският учен очаква да бъде реализирана първо у нас

Непопулярната у нас бяла мида се оказа голям деликатес към пастата в Италия и паелята в Испания

Инспектори отчитали спад на смъртността

Всички семестриални такси, които студентът плаща през четиригодишния курс на обучение, отговарят на началната му заплата за половин месец на море