Област Варна

Законът за горите предвижда глоба от 200 до 2000 лв. за изхвърляне на отпадъци и строителни материали

публикувана: 1.05.2018 | 15:01

Най-малкото дете е било на два месеца, а най-голямото - на осем години

В понеделник от 13 ч. ще се проведе интерактивен бинарен урок

Маргарита Калинова доволна от видеонаблюдението в залите и автомобилите

Два високо проходими автомобила бяха преоборудвани в противопожарни

Civi позволява да се пусне жалба или оплакване само с един клик

По думите на екоинспекторка от отдел „Атмосферен въздух“ към Регионалната инспекция по околната среда и водите от предприятието са реагирали своевременно и са отстранили повредата в рамките на 15-20 минути

Инициативата на „Солвей Соди“ и партньори е за безопасност на децата в автомобилите

публикувана: 17.04.2018 | 14:10

Засегнатите от „кралската болест“ са застрашени от социална изолация и инвалидизация

Отклонения от микробиологичните норми са констатирани на други 5 места