Няма констатирано замърсяване на Белославското езеро
Във водата не са открити мед, кадмий, цинк, живак, бензен, ксилен, нафтален и нефтопродукти
Публикувана: 20 Nov 2017 | 16:17

Анализът на взетите на 10 ноември т.г. две проби от повърхностни води от акваторията пред кв. Повеляново и от района пред устието на река Провадийска не показват замърсяване на Белославското езеро. Това съобщиха от Басейнова дирекция.

 

Във водата не са открити мед, кадмий, цинк, живак, бензен, ксилен, нафтален и нефтопродукти. Останалите измерени показатели отговарят на нормите за добро състояние на водите и на характерното заустване на отпадъчни води от предприятията в района. Резултати за част от полициклените ароматни въглеводороди се очакват от Регионалната лаборатория в Плевен.

 

Резултатите от изпитването са сравнени с нормите за състоянието на вътрешните повърхностни води, съгласно наредбата за характеризиране на повърхностните води и наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някой други замърсители.

 

Пробите бяха изследвани от Регионалната лаборатория във Варна към Изпълнителната агенция по околна среда. Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Морска администрация – Варна, извършиха оглед с катер по сигнал за петно с млечно-син цвят в Белославското езеро, което по време на проверката не бе констатирано.

 

Черно море

 

Още по темата Сигнал за замърсяване на Белославското езеро провериха екоинспектори

Коментари ( 0 )