Д-р Йордан Господинов, генерален секретар на Консултативния съвет за Черно море: Думата на нашите рибари вече се чува в Брюксел
Браншът първи беше запознат от ЕК с новата декларация за устойчивото развитие на риболова в общността, която предстои да бъде приета на най-високо равнище по време на нашето председателство на ЕС в София
Публикувана: 23 Apr 2018 | 9:22
Д-р Йордан Господинов

 Консултативният съвет за Черно море проведе второто си редовно годишно-отчетно събраниe във Варна. То е знаково, защото обхваща първия пълен едногодишен период от неговата дейност (ЕК официално му даде старт на 16 февруари 2016 г.). Оправдаха ли се големите очаквания на бранша от новата организация към Европейската комисия със седалище Варна? Още повече, че представителите на сектор “Рибарство” на двете черноморски държави, членки на ЕС - България и Румъния, работиха дълги години за създаването й. Отговор на въпроса търсим в нашия разговор с д-р Йордан Господинов, генерален секретар на Консултативния съвет за Черно море.

 

- Като нова организация утвърдихте ли се вече пред Брюксел?

 

- Ние сме един от десетте подобни консултативни съвета в Европа. За това дали вече ни забелязват, достатъчно е да спомена, че сега в нашия форум  участва Пинелопи Белеко, представител на най-високото равнище (Д1) в Главна дирекция “Морско дело и рибарство” на Европейската комисия. Тя имаше специална мисия и като официално лице на ЕК ни представи декларацията, която българското председателство на Съвета на ЕС ще приеме на 6 юни в София. Тя ще бъде прочетена от министър-председателя Бойко Борисов пред всички премиери на държавите от общността, които ще я подпишат.

 

- Излиза, че сте първите, които имате честта предварително да чуете текста на декларацията?

 

- Такава декларация се подготвя през няколко години и на България се пада честта по време на нашето председателство на Съвета на ЕС да бъде подписана новата за следващия период. Тя продължава букурещката декларация за устойчиво развитие на риболова. Тази декларация, която ще остане като софийската, се готви повече от половин година и е съгласувана между всички държави членки на ЕС. Представлява продължение на политиката, която се води за риболова не само в Черно море, а и въобще в морското пространство на ЕС. Документът има повече обединяващ характер, макар че в него са поставени и много конкретни теми. Скоро ще бъде публикуван на страницата на ЕК, а също и на нашата, на КСЧМ.

 

- Кажете нещо повече за целите, които се поставят в нея?

 

- Декларацията има три основни цели: събиране на данни, борба с нелегалния улов и развитие на аквакултурите. Досегашната декларация от Букурещ залага основните линии на действие, а новата, която ще бъде приета на най- високо равнище в София, определя начина на действие и поставя срокове за изпълнение. Всички усилия на ЕК са насочени към справяне с предизвикателствата за опазване на рибните запаси, както и за запазване поминъка на рибарите. Търси се баланса между тези две страни.  Що се отнася до забранените зони, с цел устойчивото развитие те трябва да бъдат увеличени с 10% в глобален мащаб. Ангажиментът е поет в рамките на ООН.

 

Европейската комисия залага и на подпомагането на дребномащабния риболов, запазването на морските видове и в тази връзка на стимулирането на аквакултурите. Такава е тенденцията в Европа.

 

След като бяхме запознати с декларацията на ЕК, най-вероятно ще излезем с писмо в нейна подкрепа. Макар че нашата позиция вече изразихме по време на форума.

 

Както вече споменах, декларацията  набелязва политиката в сектор “Рибарство”, която трябва да се реализира в средносрочен и дългосрочен план. А това не значи само какво ще се прави с големите и малките риболовни кораби, с рибарските пристанища, а и как да се запазят интересите на всички социални групи. Тя е насочена и към взаимодействието между страните от ЕС за съхраняване на видовете и изобщо за опазване на природата, ликвидиране на пластмасовите отпадъци в морето.

 

 

- Оправдават ли се очакванията към новия Консултативен съвет за Черно море?

 

- Можеше повече и ние продължаваме да се учим. Такова беше и основното заключение на форума. Всъщност цяла година ние много градихме, за да имаме устойчива структура. Създадохме офисите на КСЧМ, които са в седалището Варна, има и в Констанца. В същото време успяхме да подготвим редица документи, препоръки. Организирахме кръгла маса в Констанца, следващата, свързана с новата директива, ще бъде в Бургас на 30 май. Направихме срещи на високо равнище, като посетихме централата в Брюксел и се срещнахме с  председателя на Главна дирекция “Морско дело и рибарство” на ЕК Жоао  Мачадо. След това се срещнахме в Рим с изпълнителния директор на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) Абделах Сроур. Договорихме се и вече подготвихме текст на меморандум за съвместна работа на КСЧМ с GFCM. Неговото подписване дава възможност за по-широк обхват на дейността ни. Защото генералната комисия е към ФАО на ООН, която се занимава със световната прехрана и има отношение към опазването на морските видове. Тоест, не се ограничаваме само с това да гледаме  морския бряг на България и Румъния, а и да взаимодействаме с всички черноморски държави. Ето, по настояване на GFCM вече са наложени квоти за калкана на Турция, а също и на Гърция. Нещо, което се прави за първи път. Отправихме препоръките си към правителството по отношение на белите миди. А също и към държавните власти на нашата страна и на северната ни съседка по отношение на равния достъп до крайбрежните морски зони. Работим за подобряване на комуникацията с контролните органи за опазване на морските видове. Приехме за член на Консултативния съвет една нова НПО, която е за дребните рибари.

 

Ние се стремим винаги, когато възникне проблем, да се съберем със заинтересуваните страни, да го обсъдим заедно и да излезем с правилното решение, което да предложим за приемане от правителството на България или на Румъния, или от Главна дирекция “Морско дело и рибарство”, ако засяга европейската нормативна уредба. Така че ние предлагаме готови решения, а не да даваме проблеми. Не е, както беше преди - от бранша само да алармираме ЕК са еди-какъв си проблем и да чакаме да го реши. Сега ние казваме - тук сме се събрали малки и големи рибари, рибопреработватели, еколози (сега ще поканим за наш член Сдружението на хотелиерите) и всички стигаме до консенсус как да се реши проблема и показваме на държавните органи, на ЕС, как това да стане.  Това е прозрачността, това е прогресивното, което не позволява да се създават повече напрежения в бранша.

 

Европейската комисия вижда в КСЧМ свое око и ухо в рибарския бранш. Вижда този, който може допълнително да каже на Главната дирекция на ЕК дали правилно действа в един или друг случай, или не. Ние сме орган, който взема решенията си колективно и с пълен консенсус. А по принцип Брюксел чува гласа на такива организации. Вярно, от черноморските държави само две сме членове на ЕС, но ние като Консултативен съвет се стремим да ползваме съвещателния глас на всички останали. Както на нашата, така и на страницата на GFCM в интернет, по електронната поща, всеки може да ни пише, да поиска среща, да дойде в офиса, да се консултираме. Нашите събрания са отворени и без ограничение на достъпа. На тях каним всички заинтересувани министерства, ведомства, институции, НПО, граждани.

 

 

 

- Какво  е записано в програмата ви за тази година?

 

- Основната ни задача е установяването на близко регионално сътрудничество между Консултативния съвет и другите крайбрежни страни на Черно море. Както и засилване на сътрудничеството с администрациите на държавите членки при изготвянето на планове за управление, свързани с риболова в Черно море. В тази връзка КСЧМ ще настоява за преразглеждане на законодателството в областта на рибарството на България и Румъния, свързано с улова на калкан, бели миди и рапан.

 

РАЗВИТИЕТО НА АКВАКУЛТУРИТЕ СТАВА ОСНОВНА ЦЕЛ на ЕК, за да бъде запазен рибният ресурс в морето.

 

Активно ще участваме в подготовката на плановете за управление на рибарството в Черно море, по отношение на НАТУРА 2000, в дискусиите по отношение на риболовните ограничения и морските защитени зони.

 

Предстои да подпишем меморандума за разбирателство между Консултативния съвет за Черно море и Организацията по прехрана и земеделие на ООН от името на Генералната комисия по рибарство в Средиземно море.

 

Дребномащабният риболов (ДМР) ще бъде обсъден като основен приоритет в работната ни група. През годината ще се фокусираме върху няколко важни теми в тази насока, като  неговото преоразмеряване, научните изследвания върху ДМР, оценката на регионалните му особености и др. И още нещо много важно -  идентифицирането на любителския риболов в Черно море по отношение на търговските рибни запаси.

НОВИЯТ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗАЛАГА ПРИОРИТЕТНО на развитието на дребномащабния риболов.

 

Снимка ПЛАМЕН ГУТИНОВ

 

КСЧМ се стремим да подобряваме комуникацията си с институциите на държавите  членки. Искаме да постигнем още по-тясно сътрудничество с научната общност, което ще включва и работи по съвместни проекти, насочени към минимизиране на изхвърлянето на риба в морето (преулова) и включване в проект, насочен към технически подобрения на селективността. КСЧМ ще работи за приемането на многогодишни планове за управление в Черно море. Запазването на неговите рибни ресурси трябва да върви успоредно с устойчивото развитие на риболова. 

 

СТЕФАН ДЕНКОВ

Коментари ( 0 )