Форум съветва рибари за подводните камъни при кандидатстване за европари
Отворени са 6 мерки, едната приключва утре, по останалите може да се кандидатства до края на април
Публикувана: 12 Mar 2019 | 13:27
снимки: Пламен Гутинов

Какви са най-честите грешки, които е добре да бъдат избягвани при кандидатстването по програма "Морско дело и рибарство" цели да информира рибарите форум, който се провежда във Варна. Експерти от министерството на земеделието, храните и горите, представиха шест мерки за кандидатстване по програмата. Предвидената сума за „Иновации в аквакултурата”  е  3 033 492,33 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 2 275 119,25 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 758 373,08 лв. Национално съфинансиране.

 

Сред мерките са "Продуктивни инвестиции в аквакултурата" - сектор "Малки проекти", "Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури", "Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов" и др. По тях могат да кандидатстват както физически, така и юридически лица.

 

"Идеята на срещата е да информира заинтересованите лица, които могат да кандидатстват по тези мерки, каза Атанас Манолов от дирекция "Морско дело и рибарство" към Министерството на земеделието, храните и горите. Важно е кандидатите да са наясно с нередностите и измамите и при наличие на такива да сигнализират за това". 

 

Заинтересованите лица могат да се информират по време на форума. Това е и целта на тези презентации. Най-често се правят грешки, свързани с избора на изпълнител за доставка на дадено оборудване. В момента са отворени 6 мерки, едната приключва утре, 13 март. По останалите  може да се кандидатства до края на април. Средствата, отпуснати по тях са по около 3 млн. лева“, допълни Манолов.

 

Условията за кандидатстване и изпълнение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  са публикувани на сайта на министерството.

Ели Маринова

Снимки Пламен Гутинов

 

Експерт: Можем да правим хибридни кораби

Коментари ( 0 )