Нова система за контрол повишава сигурността на пристанищата ни
Авангардни дигитални технологии в пристанищните услуги подобряват функционирането на морския бизнес
Публикувана: 15 Jul 2019 | 9:16

Инж. Ангел Забуртов
 

Конкурентни са морските пристанища, където има сигурност срещу всички възможни рискове, пред които е изправен съвременният свят. Защото те са входните врати, през които минават основните потоци от товари и стоки както за страната, така и за пазарите на Европейския съюз. На тяхното безпроблемно функциониране разчита и морският бизнес, за да има по-широко поле за развитие. Затова никак не е без значение какво се прави в тази насока у нас.
 

Последното, за което се коментира в морските среди, е новата система за наблюдение и контрол, която

 заработи на пристанище Варна
 

Тя обхваща и другия ни голям порт Бургас. Става дума за изграждането на високонадеждна техническа система, базирана на авангардни, тоест, последно поколение дигитални технологии, която  осигурява възможност за получаване на пълно покритие с видеонаблюдение и контрол  и може поетапно да бъде разширявана, за да отговори на растящите нужди, обясни за в. „Черно море” инж. Ангел Забуртов, генерален директор на ДП ”Пристанищна инфраструктура”. По неговите думи новата система за видеоконтрол несъмнено ще повиши сигурността в морските ни пристанища и по-конкретно на движението на корабите в тях. Също - и на контакта „кораб-пристанище”, на товаро-разтоварните дейности, на обработването на круизните пътувания, на сигурността на пасажерите и т.н. Всичко това неминуемо щяло да окаже влияние върху подобряване функционирането на всички аспекти от морския бизнес. Защото точно тази модернизация на системите и технологиите за сигурността била и предпоставката за подобряване на управлението и постигане на


устойчиво качество на бизнес процесите


в морските пристанища. Тя създавала условия за развитие на устойчива и конкурентна среда за ефективен морски бизнес с измеримо ниво на риска и сигурност за хората и товарите. И не на последно място - с нейното въвеждане страната ни вече напълно изпълнявала европейските изисквания, които бяха въведени през 2005 година с директива за повишаване на сигурността по пристанищата в терминалите с новоизградените системи.


Според експерти по пристанищната дейност в момента системата работи с различни по вид и характеристики камери, които са разположени на територията на терминалите Варна-изток, Варна-запад и Бургас-изток 1. Информацията от системите за видеонаблюдение постъпва в изградените два командни и контролни оперативни центъра за мониторинг и управление на комплекса от технически съоръжения, които се намират във Варна и Бургас. Те са свързани чрез платформа за интегрирана аналитична обработка и визуализация на информацията, която осигурява технологичните възможности за превенция и устойчиво потискане на рисковите потенциали. Модерните компютърно-базирани системи за сигурност осигуряват непрекъснато видеонаблюдение на обектите, обясни инж. Забуртов.  Видеоконтролните центрове във Варна и Бургас функционирали денонощно и позволявали наблюдение и запис на събитията в различни зони. Целта била превенция на риска, т. е., своевременно откриване на заплахата, осигуряване на достатъчно време за оценка, реагиране и нейното ликвидиране. По този начин се поддържа и гарантира определеното ниво на сигурност на морските ни пристанища.


И още нещо много важно - новите технически системи имали
 

 връзка с всички елементи  за физическа защита
 

Така те надграждали съществуващите системи за наблюдение на терминалите, разширявали зоните за контрол, без да дублират възможностите им.


В. „Черно море” вече информира за новото митническо видеонаблюдение, което тръгна преди няколко месеца. Благодарение на него вече се осъществява пълен и ефективен контрол на течните горива, които пристигат с кораби на варненския порт. Тогава на неговия старт присъства и премиерът Бойко Борисов. Впрочем неведнъж на най- високо равнище е поставян въпросът за взаимодействието между всички служби и институции, имащи отношение към борбата с различните форми на организираната престъпност, включително контрабандата, трафика на нелегални имигранти. Затова логично идва въпросът за връзката между вече изграденото митническо видеонаблюдение и новата система. Според инж. Забуртов тя така е направена, че Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) при МВР да има достъп до нея, както и до другите системи за видеоконтрол. Ефективността на съвместните действия е в основата на успешната защита на пристанищата, категоричен е той. Това налагало ясно и точно дефиниране на обхвата, правомощията и отговорностите при взаимодействие със структурите на МВР, ГД „Гранична полиция“, ГД „Национална полиция“, ГДБОП, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, Агенция „Митници“ и т.н.


Благодарение на оперативната съвместимост

 

на новата система от пожелание доскоро вече става факт по-ефективното използване на националните ресурси за защита на интересите на държавата на ниво сигурност в областта на морския транспорт. С тази цел е изградена линия за предоставяне на информация на заинтересуваните национални служби. По нея става комуникацията  между системите за видеонаблюдение на ДП „Пристанищна инфраструктура” и ГДБОП, тоест, вече има сериозна дигитална връзка на междуинституционално равнище. Създават се и комуникационни линии от най-високо технологично ниво с различните държавни, общински и други институции, ангажирани със сигурността на корабите, пристанищната инфраструктура и прилежащата територия. Взаимодействието с всички институции, отговарящи за сигурността, се осъществява в съответствие с Наредбата за условията и реда за постигане на сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони, както и въз основа на инструкции за взаимодействие в конкретни ситуации, допълни инж. Забуртов. 

Новата система за наблюдение и контрол всъщност е част от продължаващата мащабна цифровизация на пристанищните услуги, за която в. „Черно море” вече неведнъж информира. Защото става дума за повишаването на конкурентоспособността на пристанищата ни на Черно море, където вече има много сериозни съперници за привличане на потоците товари с кораби. А да не говорим, че това е свързано с развитието на морските ни пристанища като логистични хъбове, за да бъдат включени в дългосрочната стратегия на Пътя на коприната (виж „Силата на Варна е в логистичните хъбове с добавена стойност” във в. „Черно море” от 28 май 2018 година ). Тук инж. Забуртов е категоричен –
 

ставаме една от водещите страни в Европа
 

по дигитализация на информацията, свързана с пристанищните услуги. Вече оперирали редица високотехнологични системи, свързани с корабоплаването, които постоянно се усъвършенствали чрез добавяне на нови функционални възможности. Ставало дума за  системата за осигуряване безопасността и сигурността на морската навигация - VTMIS, речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС, Националния център за електронен документооборот на морския транспорт, известен като Maritime Single Window, и други. Те подобрявали изключително работата на всички звена в морския бранш.
 

С новата иновативна дигитална система, която предстои да бъде внедрена експериментално, ще бъдат усъвършенствани услугите за интелигентно маневриране на корабите и управлението на морския трафик. Функционирането на такава система дава възможности за изграждане на платформа за обмен на данни  между корабите и бреговите служби, която в перспективата на своето развитие да се превърне в средство за приемане, анализ, филтриране, визуализиране на целия обем информация, за подпомагане на изработването на решения от корабните и бреговите навигатори и постигане на пълна цифрова трансформация на морските дейности.
 

Дигитализацията и въвеждането на електронните услуги за

обслужване на морския бизнес
 

е другото основно направление, което пряко допринася за повишаване на ефективността на пристанищата. Още през 2015 г. изцяло е завършена дигитализацията на информацията, свързана с граничния контрол, при посещението на кораби в българските пристанища. Планирано е дигитализацията на информацията, свързана с граничния контрол, която вече бе завършена преди няколко години,  в близко време да обхване  изцяло информацията, необходима за обслужване при посещение на корабите в пристанищата, както и обработката на товари, допълни инж. Забуртов.
 

Стефан Денков

 


Техническа система, базирана на последно поколение дигитални технологии,  осигурява възможност за пълно покритие с видеонаблюдение и контрол. 

 

Различни по вид и характеристики камери са разположени на територията на терминалите Варна-изток и Варна-запад.


 

Коментари ( 0 )