Стартира биологична борба с цикадите във Варна
В различни райони на града вече са поставени гнезда на паразитоида Neodryinus typhlocybaе, който успешно редуцира популацията на вредителя
Публикувана: 23 Jun 2017 | 14:01
Снимка Пламен Гутинов, архив

По решение на Община Варна за първи път в България стартира проект за биологична борба с Metcalpha pruinosa чрез внедряване на паразитоида Neodryinus typhlocybaе, който успешно редуцира популацията на вредителя. Методът на биологичната борба се оказва ефективен начин да се попречи на бързото разпространение на цикадата в страната и възможност да се контролира популацията. В различни райони на града вече са поставени гнезда на биоагента, чието развитие и адаптация ще се проследява от специалисти по растителна защита. В края на отчетния период ще бъде изготвен анализ за ефективността на проекта на този етап.


Борбата с Metcalpha pruinosa чрез химически препарати е неефективна. Биоцидите, разрешени за употреба на обществени места /паркове, градини, детски и спортни площадки и др./ не повлияват чувствително числеността на цикадата, а препаратите за растителна защита, които са ефективни, не могат да бъдат използвани там.
 

По инициатива на Община Варна проблемът с този вредител бе поставен пред БАБХ, като от тяхна страна бяха изпратени проби за ентомологично потвърждение в ЦЛКР гр. София. В няколко района на града бе направен оглед на растителността от специалисти от БАБХ,  ИПАЗР „Н. Пушкаров“, СУ „Св. Климент Охридски“ и Община Варна. 


Metcalpha pruinosa е инвазивен вид цикада, внесен в Италия през 70-те и установен в България през 2004 г. Той е широк полифаг и напада повече от 200 вида дървета, храсти и културни растения. Ларвите се забелязват през късна пролет или в началото на лятото. Покрити са с бял восъчен налеп и изглеждат пухкави. Смучейки сок от младите леторасли на растението гостоприемник те отделят т.н. „медена роса“, която привлича пчели, оси и мравки. В края на лятото и началото на есента женските снасят по около 100 яйца, което е предпоставка за масово намножаване. Липсата на естествен неприятел ускорява този процес и през 2015 и 2016 г. в гр. Варна се наблюдава изключително развита популация на цикадата.

 

Черно море
 

Четете още Цикади нападнаха отново паркове и градини във Варна

Коментари ( 0 )