Българите не се самоусъвършенстват с курсове и обучения
След нас са само Италия с 11% и Гърция и Румъния с по 8%
Публикувана: 6 Mar 2018 | 8:20

България е сред държавите в Европейския съюз (ЕС), в които работниците и служителите рядко се включват в професионални обучения, показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

 

Делът на работниците и служителите у нас, които преминават през професионални обучения и курсове, е малко над 11%. След нас са само Италия с 11% и Гърция и Румъния с по 8%.

 

Най-висок е делът на преминаващите професионални обучения в Холандия – 61%, Швеция – 59%, и Финландия – 58%.

 

 

От Евростат са установили, че делът на участващите в професионални обучения обикновено нарасва пропорционално на нивото им на образование. Делът е по-висок при заетите лица с висше образование (46%), отколкото при завършилите средно и образование след средното, което не е висше (28%).

 

Хората с основно и по-ниско образование участват най-рядко в професионални обучения – само 16% от заетите в тази група, изчислява европейската статистика.

 

От гледна точка на възрастта младите работници и служители са и най-ангажирани към професионални обучения и курсове. Над една трета от хората във възрастовата група 25-34 години се включват в такива, а за групата на 19-24-годишните делът е 31%.

 

За групата 35-64 години делът на участващите в обучения и курсове е 32%.

 

В почти всички държави от ЕС делът на заетите жени, които посещават обучения, свързани с работата, е по-висок от дела на мъжете. Най-големи са разликите в Литва (44% жени в сравнение с 31% мъже), Естония (51% жени в сравнение с 39% мъже) и Латвия (39% жени в сравнение с 29% мъже).

 

От работниците и служителите, които не участват в обучения и курсове, 44% не го правят заради недостиг на време, сочи още статистиката. Други 14% заявяват, че не участват в обучения и курсове, защото работодателят им не ги плаща, а още 14% твърдят, че нямат интерес.

Коментари ( 0 )