Над 700 деца със СОП ползват допълнителна подкрепа в училища и детски градини във Варна
От тях 207 са малчугани, настанени в детски градини, а останалите са ученици
Публикувана: 16 Oct 2018 | 15:36

710 деца със специални образователни потребности (СОП) ползват допълнителна подкрепа за личностно развитие през новата учебна година във Варна, съобщиха от дирекция "Образование и младежки дейности". От тях 207 са малчугани, настанени в детски градини, а останалите са ученици, възпитаници на 34 училища. От общия брой деца със СОП 457 се нуждаят от ресурсно подпомагане. Такова е осигурено в 4 детски градини и 24 училища, където работят ресурсни учители, психолози или педагогически съветници, логопеди и други специалисти, в зависимост от конкретните дейности, предвидени в плана за подкрепа на дете със СОП.

 

Останалите деца и ученици получават ресурсно подпомагане от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и от Логопедичния център. През миналата година бе разкрит и още едно специализирано звено - Център за специална образователна подкрепа, където са записани 75 деца и ученици. Там се извършват диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с малчуганите, за които е невъзможно да се обучават в общообразователна среда.

 

Община Варна за първи път в страната предприе мерки в подкрепа на деца с глутенова непоносимост. За целта е осигурена възможност за индивидуално хранене на четири отделни режима, в зависимост от диагнозата. Към момента малчуганите, включени в тази програма в детските градини, варират между 100 и 150. 

 

Подрастващите със СОП ползват и предимства при приема в общинските детски градини, за тях се заплащат и по-ниски такси. В ДГ “Ален мак“ и ДГ “Бриз“ се насочват деца с хронични увреждания и по-тежки диагнози. Предвид на нарастващите потребности от грижа за тези деца, са разкрити две нови групи в детска градина “Горска приказка“.

 

Черно море

Коментари ( 0 )