Над 10 800 са магазините и павилионите за търговия на дребно във Варненско
За година обемът на продажбите в номинално изражение е нараснал с 8.7%, като ръст е отчетен както при нехранителни стоки, така и при храните, напитките и цигарите
Публикувана: 14 Mar 2019 | 14:14

Снимка ПЛАМЕН ГУТИНОВ, архив

 

 

През 2017 г. в област Варна са работили 10 860 търговски обекти за продажби на дребно. С най-голям относителен дял са магазините и павилионите - 72.9%, следват подвижни обекти за разносна и развозна търговия (включително автомати) - 13.7%, складове за продажба на дребно - 7.9%, будки и сергии в стационарната търговска мрежа - 4.3%, бензиностанции и газостанции - 1.2%. Това съобщават от териториалното статистическо бюро – Североизток.

 

Магазините и павилионите намаляват с 1.5% спрямо предходната година, като спад е отчетен както при магазините и павилионите за храни, напитки и тютюневи изделия, така и при тези за нехранителни стоки.


По окончателни данни за 2017 г. нефинансовите предприятия в област Варна са реализирали продажби на едро (включително ДДС и акцизи) на стойност 4 404 млн. лв., от които 81.1% са от нехранителни стоки и 18.9% - от храни, напитки и тютюневи изделия. В сравнение с предходната година обемът на продажбите на едро в номинално изражение нараства с 2.8%, като е отчетен ръст от 5.0% на продажбите на нехранителни стоки и спад от 5.4% на продажбите на едро на храни, напитки и тютюневи изделия.


Продажбите на дребно (вкл. ДДС и акцизи) достигат 2 604 млн. лв., като отново преобладават нехранителните стоки с дял 71.9%. В сравнение с 2016 г. обемът на продажбите на дребно в номинално изражение нараства с 8.7%, като ръст е отчетен както в продажбите на дребно с нехранителни стоки, така и с храни, напитки и тютюневи изделия съответно с 11.1 и 2.8%.

 

Черно море

Коментари ( 0 )