Отчетоха исторически най-ниското ниво на безработица във Варна
Все повече хора намират заетост по различните програми
Публикувана: 18 Jun 2019 | 13:43

През май регистрираната безработица достигна най-ниското си равнище от създаването на Агенцията по заетостта. Отчетената стойност от 5,3% бележи свиване на месечна и на годишна база съответно с 0,3 и 0,8 процентни пункта. В края на май регистрираните безработни в бюрата по труда са 175 399 души, като снижението спрямо април е с 9027 лица. Спрямо май 2018 г. те са с 25 059 по-малко. Новорегистрираните безработни лица през месеца са 18 897, като от тях 1464 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа.

 

Божидар Михайлов, директор на дирекция „Регионална служба по заетостта“ във Варна, също сподели, че регистираните нива към 31 май т.г. са историческо ниски. На годишна база за 2008 г. нивата са били 2,25% за града, а в областта - 4,2%.

 

За област Варна равнището на безработица е 3% (6652 души),  като за същия период на миналата година е било 3,5% (7749 души). За Варна стойността е още по-ниска – 1,9% срещу 2,1% за май 2018 г. Цифрите показват 3313 регистрирани безработни към 31 май т.г. срещу 3687 за миналата. Общо за областта постъпили на работа са 1352 души.

 

„Действително регистрираното равнище на безработица е историческо ниско“, обобщи за Медийна група „Черно море“ Божидар Михайлов.

 

В страната от началото на годината служителите от бюрата по труда са активирали 6843 лица чрез организиране на информационни събития, срещи със завършващите образование в кариерните центрове, както и чрез работата на младежки, ромски, трудови медиатори и др.

 

Дейността на бюрата по труда продължава да обхваща все повече заети, учащи и пенсионери, сред които работодателите също разчитат да намерят своите кадри. Нови 608 души от тези групи са регистрирани през месеца като търсещи работа.

 

20 533 са безработните, постъпили на работа през май, като 93,4% от тях са устроени в реалната икономика. Други 459 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите, също са намерили своето ново работно място.

 

В резултат от изпълнението на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните от рисковите групи на пазара на труда, на субсидирани работни места през месеца са устроени 1362 лица: 413 – по програми и мерки за обучение и заетост и 949 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

 

През май в различни форми на обучения за възрастни (обучения за ключови компетентности и професионална квалификация), финансирани както от държавния бюджет, така и от Европейския социален фонд, са обхванати общо нови 2405 безработни лица. Завършилите обучения през месеца са общо 3 311 безработни.

 

Заявените работни места на първичния пазар на труда през май са 18 542, като 85,0% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (27,6%), хотелиерството и ресторантьорството (19,2%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (14,9%), административните и спомагателните дейности (7,4%), строителството (5,5%), селското, горското и рибното стопанство (4,4%) и др.

 

Най-търсените групи професии и този месец са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; продавачи; оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в селско, горско и рибно стопанство; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; монтажници; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; персонал, осигуряващ защита и сигурност и др.      

 

Още по темата: Щрихи от утрото" (1.02.2019) - Кои работници са най-търсени във Варна?

Коментари ( 0 )