Във Варненско: Разрешителните за строеж на жилища - с 35% ръст
Спрямо предходното тримесечие се увеличава и застроената площ на сградите
Публикувана: 14 Aug 2019 | 14:58

През второто тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 145 жилищни сгради с 868 жилища в тях и 140 756 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 4 административни сгради със 717 кв. м РЗП и на 54 други сгради с 23 093 кв. м РЗП. Това съобщават от Териториалното статистическо бюро - Североизток.
 

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 35.5%, броят на жилищата в тях - с 49.1%, а общата им застроена площ - с 5.4%. Издадените разрешителни на други сгради намаляват с 5.3%, докато разгънатата им застроена площ се увеличава с 18.9%.
 

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 9.0%, броят на жилищата в тях - с 21.7%, а разгънатата им застроена площ - с 16.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 35.7%, а тяхната РЗП - с 65.7%.
 

По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради Варна е на четвърто място в страната. Първа е област Пловдив с издадени 263 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от област София (столица) с 237 броя и област Бургас със 147 броя.
 

През второто тримесечие на 2019 г. в област Варна е започнал строежът на 112 жилищни сгради с 696 жилища в тях и със 113 748 кв. м обща застроена площ, на 4 административни сгради с 2 569 кв. м РЗП и на 29 други сгради с 39 800 кв. м РЗП.
 

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 5.9%, докато жилищата в тях са повече с 31.1%, а общата им застроена площ - със 17.9%. Започнатите други видове сгради бележат ръст от 31.8%, а тяхната РЗП - от 7.0%.
 

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 10.4%, жилищата в тях - с 31.8%, а разгънатата им застроена площ - с 24.4%. При броя на започнатите други видове сгради се наблюдава спад от 25.6%, докато общата им застроена площ е повече с 48.7%.
 

По започнато строителство на нови сгради Варна е на четвърто място в страната. Първа е област София (столица) - 272 жилищни, 5 административни и 28 други сгради, следвана от област Пловдив - 155 жилищни, 3 административни и 71 други сгради и от област София - 120 жилищни и 33 други сгради, съобщават още от ТСБ - Североизток.

Коментари ( 0 )