Радиацията се мери два пъти седмично във Варна
Това се прави от години, детекторът е пред сградата на РЗИ
Публикувана: 22 Aug 2019 | 12:02

Нивото на естествения радиационен гама-фон във Варна се измерва от години 2 пъти в седмицата през работни дни. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Пунктът за измерване е пред сградата й.  През изтеклия период стойностите на гама-фона са нормални и варират между 0,09 и 0,14 микросиверта за час. Отклонения извън нормалните флуктуации на гама-фона не са констатирани.


Извършена е една инспекция в обект, използващ източници на йонизиращи лъчения при осъществяване на държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения с цел проверка на документацията и спазване изискванията и правилата за радиационна защита.


При проверката не са констатирани нарушения.


Във връзка с мониторинга на питейни води са анализирани 2 проби по показател естествен уран. Получените резултати не надвишават максималната параметрична стойност, определена съгласно изискванията на наредба №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-Изследвани са също 5 проби питейни води за обща бета активност. Установените стойности по цитирания показател са под определеното контролно ниво в наредба №9, съобщават още от РЗИ.

 

Темата за радиацията бе повдигната напоследък в интернет пространството заради радиоактивно замърсяване след взрив по време на тест на реактивен двигател на полигон в руския град Архангелск на 8 август. Изразени бяха опасения, че облакът  е минал през най-източните части на България, включително и над Варна, в началото на седмица. Това наложи специализиран екип на АЕЦ „Козлодуй“ да прави допълнителни замервания по цялото северно Черноморие. Крайните резултати  бяха огласени пред медиите преди дни. Те показаха, че гама фонът е нормален и хората няма от какво да се притесняват. 

 

Още по темата: По нареждане на премиера Борисов: Провериха гама фона по Северното Черноморие

Коментари ( 0 )