Горските във Варна конфискуваха кон
За нарушения в обхвата на горското стопанство са съставени 12 акта и 6 констативни протокола
Публикувана: 15 Feb 2017 | 13:32

48 акта и 27 констативни протокола по Закона за горите са съставили през изминалата седмица служителите на горските и ловни стопанства към Североизточно държавно предприятие. Системните проверки продължават, като в периода от 6 до 13 февруари са инспектирани 143 обекта за добив на дървесина, 191 превозни средства, 325 ловци, 75 физически лица и др. При извършените 734 проверки са задържани общо 23,3 куб. м дърва за огрев, два моторни триона и две брадви.


При обход на територията на ДГС „Варна” е конфискуван и един кон. За нарушения в обхвата на горското стопанство са съставени 12 акта и 6 констативни протокола. Задържани са общо 4,4 куб. м незаконно добита дървесина.


В рамките на изминалата седмица горските стражари към ДЛС „Шерба” са съставили 9 акта и 5 констативни протокола за незаконната сеч на 6,25 куб. м дърва за огрев.  Конфискуван е един моторен трион.


Моторен трион и две брадви са задържали и служителите на ДГС „Генерал Тошево”. За незаконен добив на 5,7 куб. м дърва за огрев те са съставили 18 акта и 12 констативни протокола.


Четири акта за нарушения по Закона за горите отчитат от ДЛС „Балчик”. При обход на територията на ловното стопанство мобилните контролни екипи са задържали общо 5,4 куб. м дърва за огрев.


Пет акта са съставили горските стражари към ДГС „Провадия”. При извършените през изминалата седмица проверки за нарушения в горите и за ловната дейност служителите на горските стопанства в Добрич, Търговище и Шумен са съставили по един констативен протокол. Един протокол е съставен и от мобилните екипи към ДГС „Нови Пазар”, където е установен незаконен добив на 1,5 куб. м дърва за огрев.


От СИДП апелират гражданите при съмнения за извършването на незаконна сеч да подават сигнал на телефон 112, на който отсредата 2015 г. се приема и информация за нарушения в горите.


Въз основа на издадено от компетентните органи наказателно постановление извършването на сеч, извозването, товаренето, транспортирането, разтоварването, придобиването, съхраняването и преработването на дървесина без разрешение  се наказва от закона с глоба от 50 до 3000 лв. Ако противоправните действия се извършват организирано с търговска цел, от юридическо лице или едноличен търговец, административното наказание е имуществена санкция  в размер от 100 до 5000 лв.


При повторно нарушение в срок от една година от влизането в сила на наказателно постановление, глобата или имуществената санкция, която се налага, е в троен размер.


В случай, че нарушителите бъдат подведени под наказателна отговорност, съгласно закона събирането, добива и извозването на дървета без позволение или в отклонение от издаденото разрешително се наказват с лишаване от свобода до шест години и глоба от 1000 до 20 000 лева, напомнят от СИДП. 

Коментари ( 0 )