Важни европейски проекти бяха разгледани от Областния съвет
Публикувана: 13 Sep 2017 | 14:43

Областният управител Стоян Пасев свика Областния съвет за развитие. Във фокуса на внимание бяха определящи за развитието на региона важни европейски проекти. На заседанието във Варна присъства г-жа Жарлот Жабо - представител на Европейската комисия. Представена бе дейността по проекта BLUE NET - мрежа на морските клъстъри за син растеж на икономиките на морските държави. В дискусията участваха и представители на  партньорите по проекта от Италия, Румъния, Хърватия, Албания, както и представител на ГД „Морско дело и рибарство“. Италианските партньори споделиха положителни практики от клъстъра във Венеция.

 

Особено внимание бе отделено на Регионалната програма по ПУГМ /планове по устойчива градска мобилност/ и  изготвянето на регионалните планове. Варненска област е първата в страната, която започна да работи по проблема – създаване на гъвкави транспортни системи в съответствие с  целите на Регионалния план за развитие - „Подобряване на вътрешно- регионалната свързаност и достъпност до обекти за услуги, туризъм, рекреация, култура“. Г-жа Пепа Ризова- експерт на Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“ /УРГО/- национален координатор по мобилността и българския партньор в европейските  проекти „Просперити“ и „Последната миля“, представи пред участниците в съвета проекта „Просперити“- просперитет чрез иновации и промоция на Плановете за устойчива градска мобилност /ПУГМ/. Целта на проекта е да се стимулира въвеждането на плановете в страните членки чрез активиране на национално и регионално равнище.  В проекта участват 27 партньора от 15 страни-членки на ЕС.

 

Българският представител в проекта е Клуб УРГО, чийто представители г-жа Лучия Илиева и Пепа Ризова  участваха в разработването на проекта. Втори партньор е Община  Варна. Бюджетът на проекта е 3 188 мил. евро и е финансиран изцяло от ЕС. Важна стъпка в реализирането на проекта „Просперите“ бе подписването на Споразумение между Областна администрация Варна и Клуб УРГО за създаване на Регионална Програма по  ПУГМ- планове за устойчива градска мобилност за област Варна. Програмата ще бъде пилотен документ, който ще подпомага разработката на мобилните планове и внедряването на мерки за устойчива мобилност в градовете и курортните селища в Област Варна. Чрез нея ще се получи и синергия с течащият в момента проект „Последната миля“ , в рамките на който, общините от Варненска област разработват мерки за гъвкави транспортни услуги и мобилни планове. Г-н Младен Иванов - ръководител на проекта „Просперити“ от община Варна обърна внимание на  необходимите мерки и дейности на регионално и общинско ниво, които да подпомогнат изработването и внедряването на Общинския план за градска мобилност на Варна.

 

Изготвянето на плана  е заключителния етап на първата фаза от  европейския междурегионален проект „Последната миля“, който стартира на 1 април 2016 г., Областната управа на Варненска област е основен партньор в проекта, който цели да даде отговор на жизнено важния въпрос за туризма, икономиката и околната среда – създаването на адекватна транспортна схема, внедрена в главната  мрежа на редовния обществен транспорт. В този процес специалистите от областната управа са подпомагани от експертите на Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“ - национален координатор по мобилността и българският партньор в европейския проект „Последната миля“.

 

Още по темата: "Щрихи от утрото" (4.09.2017) - Какви инвестиции очаква Варна?

Коментари ( 0 )