Обсъдиха резултатите от проучване за нивата на радон в сградите във Варна
Това стана на закрита работна среща
Публикувана: 29 Sep 2017 | 17:40

Във Варна се проведе втора работна среща на областния координационен съвет за управление на Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013 - 2017 г. , съобщиха от РЗИ. На нея присъстваха представители на Областна администрация - Варна, Община - Варна, Регионална лаборатория –Варна към Изпълнителна агенция по околна среда, Дирекция „Инспекция по труда –Варна”, Регионално управление по образование –Варна, служители на Регионална здравна инспекция –Варна.

 

Областният  координатор  на  Националната програма  запозна  присъстващите  с  целите, целевите групи, приоритетите, институционалната рамка и изпълнителите на програмата. Чрез изнесените презентации от членовете на областния координационен съвет присъстващите се запознаха с етапите за реализация на програмата и очакваните резултати.

 

Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването областният координатор представи резултатите от проведеното  представително  национално  проучване  на  нивата  на  радон  в  сгради  на територията  на  град  Варна  и  област  Варна.  

 

В  последвалата  дискусия  на  участниците  в работното  съвещание  се  дискутираха  въпроси,  касаещи  изпълнението  на  програмата  и конкретни резултати за измерените концентрации на радон в жилищни сгради на територията на различните жилищни комплекси в град Варна.

Черно море

 

Коментари ( 0 )