Държавните органи: Депото в с. Чернево не застрашава околната среда и здравето на хората
Ние сме фирма със 154-годишна история, която не може да си позволи да руши имиджа си, каза изпълнителният директор на „Солвей Соди“ Спирос Номикос
Публикувана: 21 Nov 2017 | 18:37

Депото за неопасни отпадъци на „Солвей Соди“ – Девня, край с. Чернево, община Суворово, не застрашава по никакъв начин околната среда, водите и здравето на хората. Това стана ясно на кръгла маса, свикана по инициатива на областния управител Стоян Пасев.

 

В нея участва зам.-министърът на МОСВ Красимир Живков. “Тук съм, за да се чуят всички гледни точки и да се потърсят отговори на всички повдигнати въпроси”, каза той.

 

В новоизграденото депо ще се депонират пепел и шлака от ТЕЦ „Девен“, които са неопасни отпадъци. После ще се прави рекултивация, каза директорът на РИОСВ – Варна, Христина Генова. Тя увери, че контролът от тяхната страна при пускане на депото ще бъде много стриктен.  

 

Некоректно е да се твърди, че отпадните продукти от ТЕЦ-а крият опасност за хората. Става дума за депониране на пепел от пещите, с която мнозина торят градините и нивите си, каза Тодор Колев, началник-отдел „Управление на отпадъците“ в РИОСВ – Варна.

 

Изграждането на депото не крие риск за повърхностното и подземното водно тяло, увери Ирина Димитрова, началник-отдел „Контрол“ в Басейновата дирекция за Черноморския район.

 

Контролираме всяка седмица качеството на водата за пиене във Варненска област, при отклонения реагираме веднага, каза директорът на РЗИ – Варна, д-р Дочка Михайлова.

 

“Засипаха ни с обвинения в социалните мрежи, че депото ни е свързано с отрови. Нищо подобно! Ходихме от врата на врата да обясняваме на хората, че става дума за неопасни отпадъци, каза изпълнителният директор на „Солвей Соди“ Спирос Номикос.

 

Ние сме първите, които осъществяваме контрол на дейността си. „Солвей“ е със 154-годишна история и не може да си позволим да губим от имиджа си на компания, която прави всичко за екологията”, добави той.

 

На 2 пъти областният управител предупреди, че ще прекъсне кръглата маса заради нарушаване на добрия тон при изказванията, но в крайна сметка до това не се стигна.

 

Форумът започна с кратко изказване на шефа на Охранителна полиция комисар Никола Пачев. Той уведоми, че по време на протестите са допуснати нарушения на Закона за събранията, митингите и манифестациите. Не  може просто така да се затваря първокласен път, незнанието не освобождава хората от отговорност, добави той.

 

Ще припомним, че делото,  с което областният управител оспорва референдума в с. Чернево, ще се гледа на 23 ноември в Административния съд.

Ставри Стефанов

 

Коментари ( 0 )