БЧК-Варна, осигурява топъл обяд за 65 социалнослаби ученици
Храна ще се дава веднъж дневно в продължение на 70 учебни дни в периода 1 декември – 22 март 2018 г.
Публикувана: 30 Nov 2017 | 14:53

БЧК – Варна, осигурява топъл обяд за 65 социалнослаби ученици от ОУ „Хр. Ботев“ в с. Чернево и 30 от ОУ „Хр. Ботев“ в с. Николаевка, община Суворово. Храна ще се дава веднъж дневно в продължение на 70 учебни дни в периода 1 декември – 22 март 2018 г. Програмата ще бъде открита официално днес в 12,30 часа в ОУ „Христо Ботев“ в с. Чернево.

 

Решението за нея е взето на базата на редица социално-икономически индикатори, които показват завишена степен на социална уязвимост на семействата и децата за задоволяване на базовите и образователните потребности поради наличие на повече от един риск – бедност, безработица, влошено здраве/увреждания, непълни семейства и други.


Децата, включени за топъл обяд, са предложени от училищните ръководства в партньорство с отдел „Социална закрила“ – Суворово. Те са подбрани според това дали са сираци, полусираци или деца на самотни родители, ученици с физически или психически увреждания, ученици с безработни родители (настойници) или попечители, ученици с родители (настойници) с увреждане. 


Програмата се явява като механизъм за превенция на отпадане от образование на ученици чрез социална подкрепа за хранене, съобщиха още от БЧК - Варна.

 

Черно море

Коментари ( 0 )