Горските задържаха три каруци и два автомобила с дърва
Публикувана: 20 Dec 2017 | 11:36

 

7,2 куб. м незаконно добити дърва за огрев, три каруци и два автомобила са задържани през изминалата седмица от горските стражари към Североизточно държавно предприятие, което стопанисва държавните гори в четирите области Варна, Добрич, Търговище и Шумен. В периода от 11 до 18 декември са извършени 832 проверки. 176 от тях са на обекти за добив на дървесина, 188 – на превозни средства, 430 – на ловци, а 38 – на други физически лица. В рамките на последните 7 дни са съставени 3 констативни протокола и 21 акта, от които един е по Закона за лова и опазване на дивеча, а останалите – по Закона за горите. 

 

Горските стражари към ДЛС „Шерба” са съставили 4 акта и 1 констативен протокол за незаконната сеч на 2 куб. м дърва за огрев. От нарушителите е конфискуван автомобил.

 

Моторно превозно средство е задържано и при проверки в обхвата на ДЛС „Тервел”, където е установен незаконен добив на 2,5 куб. м  дървесина. Служителите на стопанството са съставили 4 акта и един констативен протокол.

 

Каруца и 1 куб. м незаконно добити дърва за огрев пък са конфискувани на територията на ДЛС „Балчик”. Горските стражари са съставили за нарушението два акта.

 

При системните проверки в обхвата на ДГС „Нови Пазар” са задържани две каруци и 1,40 куб. м дърва за огрев. Съставени са 4 акта по Закона за горите.

 

При обход на територията на  ДГС „Варна” са съставени два акта и един констативен протокол. Задържани са 0,3 куб. м дърва за огрев.

 

От ДГС „Шумен” отчитат два акта, а от ДГС „Смядово” – три, единият от които е съставен за нарушение при лов, а останалите са по Закона за горите.

 

От СИДП напомнят, че извършването на сеч, товаренето, транспортирането, разтоварването, придобиването, съхраняването и преработването на дървесина без разрешение  се наказват от закона с глоба от 50 до 3000 лв. Ако противоправните действия се извършват организирано с търговска цел от юридическо лице или едноличен търговец административното наказание е имуществена санкция  в размер от 100 до 5000 лв. При повторно нарушение в срок от една година от влизането в сила на наказателно постановление се налага глоба или имуществена санкция в троен размер. В случай, че нарушителите бъдат подведени под наказателна отговорност, ги грозят до шест години затвор и глоба от 1000 до 20 000 лева.

 

Коментари ( 0 )