35 млади семейства във Варненско са избрали помощници в отглеждането на децата си
Всички подадени заявления на родители са разгледани и са изпратени уведомителни писма за резултатите от извършената оценка
Публикувана: 30 Jan 2018 | 11:52

Към момента 35 родители от област Варна, подали заявление за участие в схема „Родители в заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, са избрали вече своите помощници в отглеждането на децата си. Това съобщиха от пресслужбата на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Варна


Всички подадени заявления на родители са разгледани и са изпратени уведомителни писма за резултатите от извършената оценка. На неодобрените е дадена възможност да представят документ, удостоверяващ промяна в обстоятелствата, касаещ допустимостта им, след което заявленията ще се разгледат отново.


Припомняме, че схема „Родители в заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” дава възможност за осигуряване на детегледачи на деца от 0 до 5 години, чиито родители желаят да се върнат на работа и да продължат кариерното си развитие. До 31.10.2017 г. се приемаха заявления от родители на малки деца, които не са записани в детска ясла/градина и към датата на подаване на заявлението са дългосрочно ползващи отпуск или дългосрочно отсъстващи от работа поради отглеждане на деца до 5-годишна възраст. Всички родители, които не са заети или не са самонаети при подаване на заявлението, ще бъдат включени в дейности по трудово посредничество за срок до 4 месеца. През това време на детето/децата се осигурява грижа от детегледач по проекта. Участието в проекта на родителите, които в четиримесечния срок се включат в заетост, се продължава до 18 месеца.


Набирането на кандидати за детегледачи продължава и след приключване на приема на заявления от родителите. Целта е пълно удовлетворяване нуждите от наемна грижа на родителите, подали заявления и одобрени за участие в процедурата. Безработните и неактивни лица, желаещи да работят като детегледачи, могат да заявят своя интерес като подадат заявление на хартиен носител, лично, във всички бюра по труда в страната, в работни дни между 8.30 и 17.00 часа. Към момента 121 безработни/неактиви лица от Варненска област, желаещи да бъдат детегледачи са подали заявления за участие в проекта. Одобрение са получили 82 от тях.

 

Черно море

Коментари ( 0 )